Živá bránice – spoj se s dechem Života

…plynout a dýchat s tokem života…

večerní uvolňující on line kurz na zoomu od 18:30-21:00
Příspěvek: 500 Kč

v pondělí 25.4.2022

záznam on-line kurzu bude ještě 3 měsíce po skončení plně k dispozici

Seminář může být absolvován v rámci cyklu 4 večerů na téma bránice-pánev-ledviny-krk

Příspěvek za všechny 4 semináře: 1700 Kč

Termíny seminářů: 25.4., 9.5., 23.5., 6.6.2022 od 18:30-21 hodin se záznamem

Je to pro vás? Jak to cítíte?

Večerní uvolňující kurz nabídne nejen možnost se intenzivně věnovat vlastní bránici, jejímu uvolnění a tomu, jak toto uvolnění působí na brániční systém v těle.

Bránice je kontrolor emocí. Ráda se stahuje. Velmi citlivě budeme se nořit do její strkutury, její jemné tekuté tkáni, tolik podobné medůze a znovu obnovovat uvolněný pradávný pohyb, který plyne s tokem dechu oceánu, jeho přílivu a odlivu. Prvotní somatický pohyb je pohyb rybí a právě tento pohyb je medicínou pro uvolnění bránice od emocí, zatuhlostí, které nám mohou „bránit“ se plně uvolnit.

Význam slova „bránice“ může být odvozen od slova „bránit“, ale také „brána“. Čemu se bráníme? Nebo… co můžeme otevřít?

Uvolněná bránice je mocný nástroj pro hluboké uvolnění těla na všech možných úrovních.

Po několika letech praxe s léčivými zvuky mohu říct, že vibrace hlasu má vliv na uvolňování vnitřních svalů tak, že se člověk „narovná“ bez další svalové stimulace silou. Naší největší silou totiž často může být právě dobře zakořeněná vnímavost – pokud tělo vnímá samo sebe, už tímto se některé věci mohou přenastavit. A někdy se nepřenastaví – ale to často už známe příčinu a rozumíme tělu jako procesu, aby pak ona „forma“ byla pravdivá. Úsilí zde není přítelem, je to odevzdávání se větší síle, než o kterou můžeme usilovat.

Cvičíme prožitek, ne techniku. Pod tkáněmi fyzického těla je vetkán náš příběh, je to také psychosomatické léčení a uzdravování. Vstupujeme-li do svého těla, vstupujeme do vlastního mystéria.

Co vám tento kurz přinese?

Kurz přinese tato témata a inspiraci pro integraci do běžného života

  • Zvědomím si svou možnost zkontaktovat se se svou léčivou silou a ODEVZDAT se jí.
  • Zkontaktuji se svou bránicí a naučím se jednoduchou praxi pro její uvolnění
  • Zvědomím si různé souvislosti ve svém těle, získám lepší kontakt se sebou
  • Ponořím se do jemné síly svého tekutinového těla
  • Získám medicínu pro bolavé tělo
  • Jsem si vědom(a) svého dechu a síly zvuku a jejich (svých) možností
  • To tajemné, zatím neznámé, co vyvstane, když se ponořím do příběhu mého těla 😊

Zaregistrujte se do kurzu

V případě zájmu, prosím, vyplňte formulář a já Vám pošlu více informací. Pokud máte zájem o cyklus 4 večerních on-line kurzů, napište to prosím do poznámky.