Hlubiny těla

Probouzení léčivé síly Érota

Termín kurzu  od 1. října do 3. prosince 2020
9:30 –  12:00 každý čtvrtek dopoledne
Rybalka, Rybalkova 55, Praha 10

Cena kurzu: 2500 Kč při úhradě do 30.9.2020

cena později a na místě 2700 Kč

Je to pro vás? Jak to cítíte?

Toužíte se propojit s jemnou, laskavou esencí v sobě, moudrostí svého těla, chcete najít zpět cestu k léčivé síle v sobě? Vnímat posvátnost svého těla a okamžiků, která prožíváme?

Laskavý, něžný, jemný kurz v KONTINUÁLNÍM POKRAČOVÁNÍ A VZÁJEMNÉM PROPOJOVÁNÍ, ve kterém se doslova ponoříme v mnoha rovinách do svého těla, jeho posvátnosti, v úctě a respektu vůči každému aspektu v nás.

KRUH PÉČE A VÝŽIVY.

JE TO CESTA ZTĚLESŇOVÁNÍ, HLUBOKÉHO VNÍMÁNÍ TĚLA , ZNOVU OBJEVOVÁNÍ NEVINNÉ EROTICKÉ ESENCE, KTERÁ UMÍ LÉČIT NA MNOHA ROVINÁCH NAŠICH TĚL.

Postupná praxe s tekutinovým tělem nám pomůže uvolnit jednotlivé části našeho těla, ve vrstvení, abychom se mohli dotknout našich hlubin, kdy techniky inspirované Continuum Movement mohou mnohé rozpouštět a léčit, často i na úrovních, kam naše mysl nemá přístup. Je to somatický přístup, kdy také nasloucháme hlubokým vnitřním pohybům. Tyto zvědoměné pohyby pak mají různé účinky, mění se naše tělo, naše myšlení, náš život. Získáváme hlubší přístup k sobě a k potenciálu svého těla. Společný čas budeme věnovat léčivé síle našeho vnitřního Erótu, pohybu vnitřních energií a životní síly.

Vytváříme harmonii mezi tím, kdy vedu a nechávám se vést, kdy kultivuji sílu, a kdy ona kultivuje mě. Erós je obrovská tvůrčí síla, která nás alchymisticky povede k tvoření vlastního léku.

Erotická kvalita není jen o nacházení potěšení v každém pohybu, ale i umět “dovolit” tyto jemné niterné pohyby také v hlubinách těla, kdy promlouvají i naše hluboké emoce uložené v tkáních. Je to hluboký dotek se životem v nás a právě šťavnatá síla Erótova nás léčí a povzbuzuje. Erós neznamená nutně sexuální sílu nebo sex, ale na druhé straně jí být může. V jemných slovních nuancích můžeme pak říci, že sexuální sílu lze čerpat či vyčerpat, erotickou nikoliv, je to pra-síla, jenž vytváří život a její hlubinná esence vychází z našeho srdce.

Co prožijete? Skrze jemnou praxi s tělem, jež se vzájemně prolíná a proniká všemi možnými vrstavami vědomí těla a mysli:

 • Postupné dotýkání se a noření do hlubin těla a jeho Vod
 • Posvátné zvuky – medicína i umění dávných věků
 • Vědomí celého těla – postupně po vrstvách. Uvolněním k Tandavě – kosmickému tanci. Zakořenění se Zemí.
 • Léčivý Éros pro každodenní medicínu – tak nějak jednoduše:)
 • Éros – naše životní síla. Éros jako lék.
 • Medicínský kruh sdílení, tkaní příběhů a tvoření

Co vám tento kurz přinese?

Kurz přinese tato témata a inspiraci pro integraci do běžného života

 • Umím se zkontaktovat se svou léčivou silou a umím se jí ODEVZDAT
 • Vnímám své tělo, umím naslouchat
 • Mám láskyplný vztah k sobě a vím, jak na to – tento prožitek ztělesňujeme skrze hlubokou praxi na buněčnou úroveň
 • Jsem v intimním a hravém kontaktu se sebou
 • Jsem v kontaktu s esencí medicíny Érotovou
 • Znám cestu, jak se ponořit do své hloubky a dovolím si to v „běhu všedního dne“ – má mysl a činnost je pak tímto ovlivněna
 • Jsem si vědoma svého dechu a síly zvuku a jejich (svých) možností
 • To tajemné, zatím neznámé, co vyvstane v průběhu setkání s jinými bytostmi z tady a teď 😊

Zaregistrujte se do kurzu

V případě zájmu, prosím, vyplňte formulář a já Vám pošlu více informací.