Hlubiny těla – setkávání s vnitřním léčitelem

laskavý on-line kurz v živých setkáváních

každý pátek od 10-12 dopoledne od 6.11. – 18.12.2020

7 lekcí na zoom v živém setkání v on line prostoru

nahrávky budou stále k dispozici

Cena 1 lekce: 300 Kč

Cena 7 lekcí: 1500 Kč.

Je to pro vás? Jak to cítíte?

Chcete se ponořit do hlubin svého  těla, toužíte se uvolnit, vyživit, regenerovat, porozumět mnohovrstevnatosti svého těla? Jít cestou vědomého propojování se s vlastními léčivými silami v procesu sebe-léčení?

Ráda bych Vás pozvala na on-line dopolední laskavé a laskající setkávání ve velmi jemné praxi s medicínou našeho tekutinového těla. A nejen to!

Záměrem těchto dopolední bude posílování nejen fyzického těla, jeho vnitřního prostoru, uvolňování a relaxace do jeho hloubek, ale také posilování našeho ducha v nelehké době.
JE ČAS PROBUDIT NAŠEHO VNITŘNÍHO LÉČITELE.
Čeká v nás, v každém z nás, a dnešní doba ho naprosto jasně povolává.
Kdo cítí volání?

Co vám kurz přinese do života?

Už mnoho let se sebe-léčením zabývám, hlavně vlastního těla a duše, leccos jsem si prošla a poléčila. Řadu let sdílím na svých kurzech a nyní cítím, že nastává čas pro další krok…který je velmi intenzivní, hluboký, velmi jemný, ale přitom připomíná přesně zamířený šíp směrem dovnitř. Takto silně je zde v éteru přítomné po-volání léčitele.
A tak nejen skrze zvuky, mikropohyb, ale i skrze meditace, vnitřní vhled se budeme propojovat s vnitřním archetypem našeho léčitele.
POJĎME DO KONTAKTU, KOMUNIKACE, NASLOUCHÁNÍ S VNITŘNÍM LÉČITELEM A TO NEJČASTĚJI, JAK JE TO MOŽNÉ.
A co je nosným tématem tohoto kurzu:
  • medicína tekutinového těla
  • archetyp vnitřního léčitele
  • péče a výživa o jednotlivé části těla
  • dech, hlubinná relaxace a meditace
  • výživa, a naše imunita celkově
  • vytváření komunity lidí, kteří vědomě pečují o svého vnitřního léčitele

Tématicky, každá lekce může mít jiné téma, je to živý organismus, který se nedá naplánovat či systematizovat – určitě to budou orgány imunitního systému, také páteř, bránice a především prazákladní životní síla – my ji často známe jako sílu sexuální, já ji poznala díky mému příběhu a potřebě hodně jako sílu léčivou, jemnou, sensuální, vodní, hadí sílu, jež nese sebou i sexualitu, nelze ani jinak, ale ne v oné vášnivé ohnivé podobě, spíše hlubinné, jemné, pulsující, vyvěrající z dávných vod našeho vědomí. Ono je to v podstatě ovšem jedno, nakonec pak v sobě právě propojujeme onu vodu s ohněm ve vnitřním procesu, ale toto je již na další téma….

My nevíme často, co je pro nás doopravdy lékem. Co náš vnitřní léčitel plánuje, protože ono někdy i nemoc v podstatě je lékem – lékem pro změnu našeho života, zprávou z duše – ale vědomý kontakt s vlastní léčivou silou je přesto velmi cenný a naplňující. A umožňuje i s nemocí účinně pracovat, protože to je potřeba a je to přínosné pro celý náš vývoj. Zdraví je totiž výsledkem naší vlastní evoluce.

Léčitel není záchranář! Léčitel nespěchá, nelpí na „výsledku“ (nemá tedy „cíl záchranáře“), postupuje moudře a velice dobře ví (spíše „je věděno“), co má dělat nebo naopak nedělat a užívat své síly jinde. Jeho záměr patří Bohu (Životu).

Někdy totiž můžeme i nemoci říct – ano. Ano, potřebuji si odpočinout. Ano, já VÍM…. a zároveň už i víme, že nemoc začíná v naší mysli a v nevyřešených emocích našeho těla. A to je cenné. Pak nemoc bereme jako součást nás samých, našeho učitele, který nás může velmi obohatit a velmi posunout.
Tento kurz Vám nemůže přinést záruku zdraví, my často nevidíme do hlubin podvědomí, ale chceme být naopak vědomými. Vědomými léčiteli. A tím nejhlubším léčitelem je tzv. zraněný léčitel – ten, který si prošel vlastní zpracovanou zkušeností, získal pokoru, empatii a lásku k sobě a druhým. Všichni v sobě tento potenciál neseme – všichni v sobě neseme svá zranění a svůj potenciál léčení.
Přijďte si pro svou medicínu!
Kurz je vhodný pro ty, kterým nevadí pomalý, jemný způsob hlubinné somatické praxe.

Netlač řeku…
(Taoistické přísloví)

Kurz organizačně:

Setkání bude na aplikaci zoom každý pátek dopoledne od 6.11. do 18.12. (7 setkání)
Příspěvek pro jedno setkání: 300 Kč
Platba probíhá předem na účet, na základě toho pak dostanete link na připojení. Po ukončení je zasílána nahrávka, tedy nevadí, že se nezúčastníte v přímém přenosu. V případě, že se nestihne bankovní převod včas, nahrávky dostanete zpětně.
Čas: 10-12
Příspěvek při předplatném 7 setkání je 1500 Kč. Lze si ochutnat 1 lekci a pak doplatit rozdíl do 7 lekcí (300 a 1200 Kč).
Lekce lze absolvovat také jednotlivě.
Kurz je k dispozici pro pokračující práci a příspěvkem (výměnou energií)  dáváme najevo náš vlastní zájem, motivaci a touhu na sobě pracovat.

Jak to bude probíhat?

  • 1. Fáze je úvodní a krátká. Povídací, ladící. Co můžeme pro sebe udělat, jaká je konstelace…kde jsme… kde je naše tělo. Ú-vodní naladění a vysvětlení, co budeme dělat
  • 2. Fáze je čistě praktická – ve vnitřním prostoru těla (zvuky, pohyby, stav vědomí, meditace, dech…)
  • 3. Fáze integrace – po dokončení lekce budete vyzváni integrovat… část integrace budu doprovázet, část už samozřejmě bude probíhat ve Vašem prostoru. Je to Váš vnitřní léčitel…. tato část pak může trvat libovolně dlouho a tvůrčí potenciál je už na Vás. Doznění může trvat 5 nebo 10 minut, hlubší pak celý den nebo celý týden… Fáze integrace se prohlubuje při opakování (přehrávání nahrávky, určité části, která je pro nás vhodná atd.)

Zaregistrujte se do kurzu

Vyplňte, prosím, před-rezervaci, pošleme Vám další detaily.