Posvátné tělo

Návrat k nevinnosti

Termín kurzu 19. – 20. září 2020.
9:30 – 17:00 Sobota
9:30 – 16:00 Neděle

Cena kurzu: 2900 Kč

Jemný svět, Chopinova 10, Praha 2

Je to pro vás? Jak to cítíte?

Toužíte se propojit s jemnou, laskavou esencí v sobě, moudrostí svého těla, chcete najít zpět cestu k léčivé síle v sobě? Vnímat posvátnost svého těla a okamžiků, která prožíváme?

Laskavý, něžný, jemný kurz ve kterém se doslova ponoříme v mnoha rovinách do svého těla, jeho posvátnosti, v úctě a respektu vůči každému aspektu v nás.

JE TO CESTA ZTĚLESŇOVÁNÍ, HLUBOKÉHO VNÍMÁNÍ TĚLA NA ÚROVNI BUNĚČNÉHO VĚDOMÍ.

Tento víkend ti pomůže otevřít bránu ke tvé vlastní esenci, skrytou v těle, neboť cesta ženy je hodně propojená s tělem, a naše tělo je jako země, ve které proudí voda. A to jsou kvality, se kterými se budeme potkávat…

Esence je to, co se uskutečňuje v Bytí. Tomáš Akvinský

Na setkání nás také budou provázet příběhy těla gnostické, Mariánské a Magdalenské a tato linie nás bude provázet jako červená niť labyrintem naší duše.

Co prožijete? Skrze jemnou praxi s tělem, jež se vzájemně prolíná a proniká všemi možnými vrstavami vědomí těla a mysli:

 • Kakaový medicínský kruh na zahájení, individuální záměr pro léčení svého těla. Zvuky Země a kosmický tanec. Hadí energie.
 • Posvátné zvuky – medicína dávných věků
 • Vědomí lunárních kostí – kosti v našem lůně
 • Posvátné brány v našem lůně – meditace a následuje celovíkendová tělesná praxe léčení
 • Magie fluidního těla – pro hluboké uvolnění toho, co tam JE
 • Gnostická tradice (mariánské a magdalenské příběhy v našem těle – co v nás je uložené?) a vlastní příběhy – je to v paměti těla, v našich buňkách a kostech…v ženských tkáních a v lůně – zde bude naše laskavá pozornost a péče
 • NÁVRAT K NEVINNOSTI

Co vám tento víkend přinese?

Kurz přinese tato témata a inspiraci pro integraci do běžného života

 • Umím se zkontaktovat se svou léčivou silou a umím se jí ODEVZDAT
 • Umím PŘÍJIMAT to, co JE
 • Mám láskyplný vztah k sobě a vím, jak na to – tento prožitek ztělesňujeme skrze hlubokou praxi na buněčnou úroveň
 • Jsem v intimním a hravém kontaktu s oběma polaritami mužskou a ženskou a jsem si vědoma své síly i své zranitelnosti
 • Znám cestu, jak se ponořit do své hloubky a dovolím si to v „běhu všedního dne“ – má mysl a činnost je pak tímto ovlivněna
 • Jsem si vědoma svého dechu a síly zvuku a jejich (svých) možností
 • To tajemné, zatím neznámé, co vyvstane v průběhu setkání s jinými bytostmi z tady a teď 😊

Zaregistrujte se do kurzu

V případě zájmu, prosím, vyplňte formulář a já Vám pošlu více informací.