Moudrost kostí

Na počátku mé práce s bederními svaly jsem slyšela od mé učitelky příběh… příběh o kostech jako o příběhu léčení… a protože sama jsem v té době měla s kostmi a klouby problémy již od dětství, něco hluboce ve mně zarezonovalo…

Když jsem se začala věnovat tekutinovému tělu do hloubky, jeden z prvních zvuků byl kostní zvuk a tak započala má zvídavá vlastní pouť do kostí… do svých kostí a procesu léčení, v němž se ocitám, kdy jsem v sobě nalezla ono místo, kde je medicína, můj lék a kdy po určitém procesu léčení jsem si sáhla na to, co je to „léčit své klouby“ a věnovat se vědomí svých kostí a jejich moudrosti.
Tuto moudrost jsem začala „předávat“ dál, neboť každé tělo jí disponuje… stále a stále… Tento způsob práce si mezitím našel spoustu příznivců a řadu bytostí, jež v sobě zahájili proces uzdravování…
Každý rok nabízím několikatýdenní kurz, ve kterém se do svých kostí na svou vlastní pouť můžeme podívat. Více informací na webu bude brzy.
V nejbližší době se koná celodenní kurz

Náš pohyb se stává naší modlitbou…