Fluidní pánev – ponoř se do svého zdroje

…v uvolněné vnímavosti a láskyplné citlivosti…

večerní uvolňující on line kurz na zoomu od 18:30-21:00
Příspěvek: 500 Kč

v pondělí 9.5.2022

záznam on-line kurzu bude ještě 3 měsíce po skončení plně k dispozici

Seminář může být absolvován v rámci cyklu 4 večerů na téma bránice-pánev-ledviny-krk

Cena za všechny 4 semináře: 1700 Kč

Termíny seminářů: 25.4., 9.5., 23.5., 6.6.2022 od 18:30-21 hodin se záznamem

Je to pro vás? Jak to cítíte?

Večerní uvolňující kurz nabídne nejen možnost se intenzivně věnovat vlastní tekutosti v krajině pánve, ale také její stabilní základně v léčivém pohybu vnějším a vnitřním, rozšíření našeho vnímání těla a porozumění, jak páteř a navazující tkáně fungují.

Budeme velmi citlivě a vnímavě se propojovat se zdrojem vnitřní stability, ale také fluidnosti, naší vnitřní tekuté inteligenci. Pánev zajišťuje pevnost, jasnost, stabilitu v životě a to není rozhodně rigidita nebo strnulost. Mezi těmito kvalitami je velký rozdíl také v tkáních a vlastním prožívání ve svém těle. Pokud je něco uvolněné a tekuté, můžeme mít pocit, že to nemá hranice nebo pevnost. Opak je pravdou. Být vodou je napojit se na hlubokou vnitřní inteligenci a intuici a ta přesně ví co a jak a její hranice jsou pevné, však proměnlivé s tokem života a toho, co je potřeba.

Fluidní pánev nabízí tak větší vnímavost vlastní stability a pevnou základnu. Takto jejím prostorem může volně téct životní (sexuální) energie, aniž se „ztrácí“.

Po několika letech praxe s léčivými zvuky mohu říct, že vibrace hlasu má vliv na uvolňování vnitřních svalů tak, že se člověk „narovná“ bez další svalové stimulace silou. Naší největší silou totiž často může být právě dobře zakořeněná vnímavost – pokud tělo vnímá samo sebe, už tímto se některé věci mohou přenastavit. A někdy se nepřenastaví – ale to často už známe příčinu a rozumíme tělu jako procesu, aby pak ona „forma“ byla pravdivá. Úsilí zde není přítelem, je to odevzdávání se větší síle, než o kterou můžeme usilovat.

Cvičíme prožitek, ne techniku. Pod tkáněmi fyzického těla je vetkán náš příběh, je to také psychosomatické léčení a uzdravování. Vstupujeme-li do svého těla, vstupujeme do vlastního mystéria.

Co vám tento kurz přinese?

Kurz přinese tato témata a inspiraci pro integraci do běžného života

  • Zvědomím si svou možnost zkontaktovat se se svou léčivou silou a ODEVZDAT se jí.
  • Zkontaktuji se svou pánví na cestě propojení vlastní fluidnosti a zároveň stability – v pánvi a v životě.
  • Zvědomím si různé souvislosti ve svém těle, získám lepší kontakt se sebou, ponořím se do účinné praxi a pochopím rozdíl mezi technikou, hrou a experimentem (jak na ně reaguje můj nervový systém a možná to mohl být „kámen úrazu“)
  • Ponořím se do jemné síly svého tekutinového těla
  • Získám medicínu pro bolavé tělo
  • Jsem si vědom(a) svého dechu a síly zvuku a jejich (svých) možností
  • To tajemné, zatím neznámé, co vyvstane, když se ponořím do příběhu mého těla 😊

Zaregistrujte se do kurzu

V případě zájmu, prosím, vyplňte formulář a já Vám pošlu více informací. V případě zájmu o celý cyklus, uveďte to, prosím, do poznámky.