Vesica Piscis – symbol propojení

Vesica Piscis – symbol v našem životě

 Vesica Piscis je dávný symbol, které symbolizují dva propojené, ale nezávislé celky, mužské a ženské, Matku Zemi a Otce Nebe, posvátnou dvojici, ale zároveň i trojici, neboť je to také symbol tvoření spirituálního (nebo fyzického) dítětě a zároveň je to symbol ducha, těla a duše.
V dávné době také symbolizoval Poznání. V pozdější době také tento symbol převzali ranní křesťané a to hlavně středový symbol – tvar ryby jako označení Krista „rybáře lidí“ a zároveň lůno Matky Země, v gnostické tradici lůno Máří Magdalény, kdy oba principy muže a ženy se propojují.
V podstatě se propojuje duchovní a hmotný svět, je to portál života, brána světla, lůno stvoření.
V naší fyzické realitě k tomuto průniku dochází v jednom okamžiku početí nové bytosti nebo tvoření vesmírných těles. Ale také propojení levé a pravé mozkové hemisféry ukazuje tuto stejnou možnost! Jde o to, abychom v harmonii spojily obě hemisféry a spočinuli v prostoru uprostřed. Ve fyzické anatomii pak nastává energetické harmonické proudění a to zejména v oblasti kalózního tělesa, které je třeba zodpovědné za vnitřní komunikaci obou hemisfér  a vnější „vyhodnocení situací“, ve kterých se nacházíme… to je zvláštní funkce. Ale samozřejmě fyziologie a anatomie mozku je mnohem hlubší a složitější.
Když ke mně přicházely myšlenky tvoření mého „loga“ (tedy logiky), symbolu, který si sem dám, v náčrtcích se mi stále objevovalo kromě vesica piscis písmeno S. Nejen že, tedy logicky, Sensing body, ale písmeno S má velmi zajímavý význam a vibraci. Je to spirála, naše DNA. V tomto zvuku pracujeme s nejstarší částí našeho mozku, plazím mozkem (hadí syčení), stejně jako s hadí energií. Zvuk S podporuje již tak velmi přirozený spirálovitý pohyb v těle (tedy vlna), je velmi mocný, zahřívací a v tekutinách představuje oheň. Oheň a Voda. Zajímavá alchymie! Zvuk má schopnost povstanout to, co spí. A tady je třeba rovnováhy. Zůstat uprostřed mozkových hemisfér anebo spíše být ještě více…. ženou v onom principu… kdy moudrost těla přesně ví, co potřebuje povstanout. Pak naše mužská vůle jde do obnovování důvěry a neztrácí energii v chtění a myšlenkách, jež nemusí být „spásné“:).
Zatím, časem se objeví v našem kolektivním vědomí další témata a kvality, které je potřeba léčit.
Nedávno jsem také viděla informaci, že symbol, který se mi takto nakreslil, pochází z doby Lemurie (kdo mají víru), v každém případě, ale symbol pracuje s páteří a její tekutostí. I naše páteř napodobuje S, která propojuje v nás nebe se zemí, jak dole, tak nahoře, hlavu s pánví a končetinami.  Symbol je velmi vodní, jde do tekutého světa, prvotního a primordiálního, i proto jsem použila vodové barvy a určitou rozestřenost a neuchopitelnost a v podstatě nepravidelnost, neboť i naše tělo je tímto proměnlivým zrcadlem. To, co je pod kůží, je fluidní. A jako v životě, nelze věci uchopit navždy, stále se učíme být vodou, umět pouštět a jít s proudem života. Možná proto to není malováno „dokonale“, ale je to tak jak to je, jak to v tom okamžiku z těla vzniklo. Ale právě tím je pro tvůrce dokonalé, dosaďte si do každodenních příkladů v životě:).
Pokud se nacítíme na světelnou anatomii těla, střídají se nádherné symboly úhlů (např. merkaba) a vlnových obrazů, tedy ony principy muže a ženy.
Symbol vesica piscis působí spíše žensky, je to jen můj pocit, ale je to zřejmě proto, že v onom sjednocení pak převládne spíše ženský princip, příjímání, odevzdání, který by ovšem bez mužského nemohl existovat.