Dračí chrám

Temple of Divine Union 

V každé bytosti je místo, které můžeme nazvat chrámem. Je to místo, kde naleznete za všech okolností klid, požehnání, lásku, tekuté zdraví, sílu, bezpečí, posvátno. Toto místo není jen mentální představou, ale je přítomné v těle vnímané všemi smysly. Hluboce v nás je zakódována touha po Jednotě, touha po sjednocení s tímto místem. Jako červená niť se prolíná naším životem a je v pozadí mnohého konání ať už o tom víme nebo ne. Pod posvátnou jednotou si můžeme také představit touhu ženy po muži a naopak, ale je to především vnitřní touha po naší celistvosti, integritě a sjednocení se s vnitřní moudrostí. Procházíme procesem sjednocení se s tělem, částmi duše, které necítíme v jakékoliv úrovni… těla či ducha. Noříme se do našich vnitřních polarit, jejich propojení a mnohdy také napojení se na naši duchovní linii. Jednota se Životem takovým, jakým JE. Promlouvá v nás hluboký vnitřní instinkt a řeč duše, která nás přitáhne do matčina klína ke zrození a prvotnímu prožitku jednoty v našem těle s jinou bytostí. Spojujeme s naším nejhlubším potenciálem a schopností tento potenciál plně žít. Propojujeme se ve vzájemné spolupráci, komunikaci, tvoření. Spojujeme se tady na Zemi. Spojujeme se v našich srdcích a tak tvoříme Nebe na Zemi.
S Jenne Magno tvoříme tichý požehnaný bezpečný chrámový prostor v malebné klidné uličce na Malé Straně v domě s drakem. Protože nám byl předán prostor Dračího Blaha, zcela přirozeně a plynule se z prostoru stává Dračí chrám.
S velkou péčí tak tvoříme místo, kde ženy a muži se budou cítit jako v bavlnce. Pří-zemní prostor, ve kterém bude vyživeno tělo, uklidněna mysl,  otevíráno srdce a Duch povznesen v doteku se zemí, bytostí Gaiou.
Dračí Chrám je ve velmi tiché uličce hned pod Petřínskými vrchy. Starý dům obrostlý vínem najdete v Jánské ulici 8, kousek od Malostranského náměstí.  Pokud máte zájem o pronájem prostor a rezonujete s energií nebo máte zájem o bližší spolupráci, prosím, napište na dracichram@gmail.com nebo kontaktujte přímo mně přes formulář na webu www.dracichram.cz
Proč posvátno? Je to hluboké přijetí svého těla a života samotného. Je uměním života v přítomnosti s darem vnímavosti hlubších vrstev a procesů, které se nás dotýkají. Posvátno je o komunikaci a propojení s vnitřním a vnějším. Posvátná moudrost těla je o propojení vnitřního mužství (logika, vědomí a logos) s vnitřním ženstvím (moudrost, tělo a Erós). V toku našeho běžného bytí je pak život vnímán a přijímán v celé své hloubce i jako cesta přijetí moudrosti – Sophie, která námi protéká jako nekonečný tok Života. Chrám je znovuobnovení harmonie mezi lidským a božským a také rozpoznání těla jako prostoru, kde můžeme poznat kým doopravdy jsme či nejsme. Noříme se do kosmického prostoru v náručí velké Matky v hlubokém propojení a nedualitě.

…Co Dračí chrám přináší…

Dračí chrám je místem pro hluboká setkávání, zkoumání, dotýkání se své vnitřní autentické esence v prostoru bezpečném, láskyplném. Celý koncept je tvořen tak, aby se propojily kvality chrámu a zároveň i místa, kde si lze jen tak posedět, uvařit něco dobrého a nechat sebe spočinout v příjemně vyladěném prostoru nebo si projít léčivým procesem v jemnosti a bezpečí. Alchymisticky v našich srdcích spojujeme péči, seberozvoj a výživu vnitřní svaté trojice duch-tělo-mysl.

Jako chrám je prostor zasvěcen Máří Magdaleně a Matce Marii, linii Mariánsko-Magdalenské, ženské linii, která se v posledních desetiletích intenzivně probouzí ve své původní gnostické tradici. Je také zasvěcen Kuan Yin – Bohyni soucitu a milosrdenství. Její jemnost je zároveň dračí silou, neboť jeden z jejích aspektů síly je umění cestování na drakovi. Jemná síla milosrdenství, soucitu, ženství je tak zároveň velkou odvahou, silou, odhodláním – a to je to, co je inspirující pro náš každodenní život. V dnešní době možná více než kdy jindy. Kombinace velké jemnosti a dračí síly  – je tolik potřeba!

V Dračím chrámu se tak můžete ponořit do hebkých kožešin, nacítit se na své hlubiny těla a ducha, hluboce spočinout nebo naopak probudit…. prostor je útulnou jeskyní, ve kterém se můžete propojit se sebou a také s Gaiou a jejími dračími tepnami.

…Pilíře chrámu…

Mariánsko – Magdalenská linie

Dračí energie

Chrám těla

Posvátná ekonomika

Grálský odkaz

Chrámová umění

…Dračí esence…

Dračí síla je síla prapůvodní, která byla zde na zemi a dnes se její esence zase pomalu vrací do našeho povědomí. Drak je vnímán jako symbol života a štěstí, je silným ochráncem a průvodcem moudrosti, odvahy a odhodlání.

Protože ale lidé často nevěděli, jak s touto silou zacházet, tak se jí báli, a proto se v mýtech tvořily postavy draků, se kterými bojovali, a které bylo třeba porazit. Ale dračí síla představuje náš nevědomý aspekt síly, tvoření, života, který zde od pradávna na Zemi měl místo. Doba minulá nás spíše učila aspekt síly potlačit, nepřiznat či porazit, abychom se o to více mohli zařadit do společenského systému a konat to, co se po nás někdo jiný chce.

I proto jednou z vizí našeho projektu je pomoc při procesu „postavit se na své nohy“ … „postavit se do své síly“. Propojit jemnost s autentickou vnitřní silou draka, jeho aspektem moudrosti a odvahy. Dračí síla také ale představuje temný aspekt nás samých a naši životní cestu přijímání tak, abychom se vnitřně zacelili do naší síly, pravdivosti a autenticity.

…Na co se můžete těšit…

Tak jako život se vyvíjí, tak i naše vize a program bude plynout s tokem Tao…. ale už nyní se naše vize plyne touto cestou, na kterou se v Dračím chrámu můžete těšit:

 posvátný prostor pro léčení těla-mysli-emocí na Cestě k propojení s celistvostí Ducha v duchu „v jemnosti je největší síla“

ztělesněná moudrost, posvátná moudrost těla a probouzení posvátného těla

chrámová umění

jemné somatické léčení a vnitřní  moudrost traumatu – naše životní cesta od zranění k Daru

rituály měsíční, práce s živly, Červený stan

přechodové rituály (životní přechody, první a poslední rozloučení)

kakaová medicína a medicína vinného keře

 vtělování – noření do Dechu Života a Dechu Lásky

ženský šamanismus a spojování s Gaiou

posvátná ekonomika

komunita Mariánsko-Magdalenská

gnostické učení, grálský odkaz v srdci Prahy, Cesta Růže

Škola Mystérií a Chrám těla

Náš pohyb se stává naší modlitbou…