…zpět do svého těla a svého srdce…

Za posledních skoro 20 let jsem si prošla všemi možnými cestami osobního sebe rozvoje a léčení a to zejména v objevování našeho, vlastně nekonečného potenciálu „tekutinového těla“ jako formu sebe-léčení.

Ve své práci tak zkoumám mimo jiné, mnoho možnosti, které nabízí naše Voda – tekutiny v těle a to hlavně v Continuum Movement a ve svém vlastním zkoumání, kde propojuji léčení těla v mnoha rovinách.  S tím souvisí také má práce s hlubokými bederními svaly – psoatem, kde se objevují možnosti a samo-léčivé schopnosti našeho těla ve všech možných ohledech a je předáváno dále i skrze založení ŠKOLY BEDERNÍCH SVALŮ, aby se mohl tento přístup šířit tady v Čechách a to…zřejmě nejen v krajině svalů bederních:). Více na www.bedernisvaly.cz.

Možnosti tekutinového těla také průkopnicky přináším do krajiny sebe-léčení lůna a kostí, které propojuji se ženským šamanismem, jež má staroevropské kořeny.

Mé srdce je také prolnuto s linií, po které kráčela Máří, Marie a mnoho jiných žen.

Jsem Býčice nohama na zemi, v postavení planet ve vlivu dosti Neptunovském a transformačním potenciálu Štířím. Ascendent v Kozorohu mi dává smysl pro řád  a Luna ve Střelci mě obdarovává spirituálním ohněm a touhou po svobodě:).

Nyní je mou největší školou normální každodenní život. Umění skloubit mé niterné potřeby s potřeby svých blízkých… Naslouchat své hloubce a umět spolutvořit to nejběžnější s ohledem svých hlubokých pocitů a potřeb druhých. Co doopravdy je pod povrchem toho, co jsme zvyklí?

Doprovázím své děti do života, se vší proměnlivostí, kterou život s dětmi přináší…v roli mámy trochu jinak, která tak trochu boří předchozí generační zvyklosti…  Tím, že jsou děti už větší, tak svou roli mámy vnímám zase trochu jinak.

Tvořím ponejvíce v krajině křivoklátských lesů, kam mě zavedla situace životní a covidová…:) Učím se tvořit v souznění s přírodou, znovu rozumět řeči stromů, země, půdy, vody, květin… spojovat se s tím  vším a naslouchat. Miluji kakaovou medicínu. Učím se vážit si své energie (proces sebelásky:) a druhých ve všech možných symbolech a takovému tomu Bytí – neustálému vyrovnávání harmonie mezi mužem a ženou uvnitř sebe… Prošla jsem si hlubokou cestou léčení svých a rodových zranění a také cestou hlubokého léčení vztahů mezi ženou a mužem – a to je stále v procesu:)

Zvědomila jsem si, že má síla nepochází z toho co dělám, ale z toho, jakým příběhem jsem si prošla a tím, co jsem si zvědomila, aby mohlo procházet léčením. Zjišťuji, jak je důležité se naučit „dovolit“ celému procesu se  prostě konat. To vnímám, že je důležité pro každého z nás, abychom mohli uchopit vlastní sílu. To nemusí být jednoduché a ne vždy se to hned setká s pochopením v blízkém okolí:)

To, co předávám druhým, je vlastní sdílená zkušenost a prostor, aby se každý podíval do své hloubky … bez mnoha slov a bez pouček či filozofických mouder…(jsem Býk) a tak hluboko, jak je to jen pro každého v tom okamžiku možné. Propojit se s vlastní léčivou silou, vlastní moudrostí, kterou má každý v sobě a svém těle. Tato síla nemusí znamenat jen proces ve fyzickém těle! 🙂

Jdu životem cestou léčení a ZTĚLESNĚNÍ… do dnešní doby v dnešním těle, jak je to jen možné. Nacházet cesty léčivé, uvolňující a hluboké…. a neustále je překvapující, jak takto hluboká práce a vnímání ovlivňuje to nejobyčejnější, co lze prožít v každodenním životě… jak to prostupuje mnohými vrstvami těla a života… jsem nesmírně vděčná životu, svým blízkým a všem, se kterými se setkávám, a sou-zním…

I proto také svou cestu vnímám jako hluboké tělesné rozpomínání, které mě vede různými cestami a je docela mnohovrstevnaté … je mi blízká medicína tekutinového těla, cesta magdalenská a mariánská, cesta ženského šamanismu a propojení s přírodou a tantrická Spanda coby stav vědomí, jež je tak přirozené, až se na to zapomnělo:).

Zjistila jsem, že Bůh není jen venku, ale je také v mých buňkách, tkáních, v hloubce mého těla. A že to není úplně samozřejmé cítit, a že se vlastně učím žít něco, co je velmi přirozené, ale tolik let jsem s tím vlastně neměla kontakt…

„…něco z historie vzdělání…“:)

Největší učitel je mi to, co je zde stále… ŽIVOT…

Některá setkání mě otevřela, některá léčila a jiná doslova změnila život:

Učení s Anaiyou Sophií: mimo jiné výcvik Sacred Body Awakening Facilitator training (Francie) a s radostí jsem iniciovala také její kurzy u nás v ČR

3. letý tréninkový program Continuum Movement® – Somatische Akademie Berlin

Daniel Odier – kontinuálně – praxe kašmírské tantrajógy (Německo)

Continuum Movement® (Linda Rabin, Cherionne Menzam Sills, Jane Okondo, Sylvain Meret)

Neduální Terapie – Nukunu Larsen – výcvik spirituální psychoterapie (2 moduly)

Embodied Embryology – Body Mind Centering® (Katy Dymoke)

studium programu Somatic Movement Educator Body Mind Centering®

Studium s Liz Koch

Psoas workshopy (Amsterdam)

Stalking Wild Psoas (Amsterdam)

Application course for Psoas Professionals (Island)

Studium Homeopatické akademie (2013 – 2016)

V jógových letech 2007-2012: Cvičitelka jógy (Český svaz jógy – Jan a Ivana Knaislovi) a jógová terapie tamtéž (nezapomenutelná božská Ivana Knaislová). Svastha jóga a jógová terapie (Dr. Ganesh Mohan a Dr. Mukund Bhole).  Certifikovaný výcvik Školy pánevního dna pro lektorky (Renata Sahani). Taoist Basic (Mantak Chia). Jóga s Angelou Farmer a Olivií Crooks. Jóga s fyzioterapií u Bey Merksbauerové a Gravidjóga u BMSA a jiné…

Před „jógovými lety“ a narozením mých dětí – ženské Tao u Maitreiy Piontek a ženské kruhy u Katky Kramolišové. Nespočitatelné množství seminářů a kurzů  tantry, která tady tehdy začínala… v kotlince nás tady bylo asi 50:) Měla jsem velmi silnou potřebu, protože jsem začínala zpracovávat mé sexuální trauma z dětství, jež nebylo jen mé, ale také tatínka, babičky… Na počátku jsem také začínala nahlížet do větší hloubky u Ernestiny a Petra Velechovských, dodneška vzpomínám… tolik mi toho dali… a jakoby to bylo včera….:) A ještě předtím už tehdy se ve mně ozývaly touhy po léčení, vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu a svou pracovní činnost zahájila v oborech ortopedických a neurochirurgických, jimž jsem v podstatě věrná dodnes… však již v jiné vrstvě těla a vědomí.

Cítím Tě.

Vidím Tě.

Teď už vím.

Jsme si součástí.

Tvou služebnicí.

Svou paní.

Rozpouštím se ve Tvé náruči.

Má Paní.

Srdcem k Tobě přilínám.

Splývám.

Už jsem celá.

Náš pohyb se stává naší modlitbou…