…zpět do svého těla a svého srdce…

Za posledních více než 20 let jsem si prošla všemi možnými cestami osobního sebe rozvoje a léčení a to zejména v objevování našeho, vlastně nekonečného potenciálu „tekutinového těla“ jako formu sebe-léčení a ponoření se do svého těla jako brány ke Zdroji.

Ve své práci tak zkoumám, mimo jiné, mnoho možnosti, které nabízí naše Voda – tekutiny v těle a to hlavně v Continuum Movement a ve svém vlastním zkoumání, kde propojuji léčení těla v mnoha rovinách.  S tím souvisí také má práce s hlubokými bederními svaly – psoatem, kde se objevují možnosti a samo-léčivé schopnosti našeho těla ve všech možných ohledech a je předáváno dále i skrze založení ŠKOLY BEDERNÍCH SVALŮ A SEBELÉČENÍ, aby se mohl tento přístup šířit tady v Čechách a to…zřejmě nejen v krajině svalů bederních:). Více na www.bedernisvaly.cz.

Možnosti tekutinového těla také průkopnicky přináším do krajiny sebe-léčení lůna a kostí, které propojuji se ženským šamanismem, jež má staroevropské kořeny.

Mé srdce je také prolnuto s linií, po které kráčela Máří, Marie a mnoho jiných žen. S tím také souvisí založení a tvoření silového prostoru v srdci Prahy – Dračího chrámu, který se věnuje tématům tolik potřebným pro dnešní dobu.

Jsem Býčice nohama na zemi, v postavení planet ve vlivu dosti Neptunovském a transformačním potenciálu Štířím. Ascendent v Kozorohu mi dává smysl pro řád  a Luna ve Střelci mě obdarovává spirituálním ohněm a touhou po svobodě:).

Mou největší školou normální každodenní život. Umění skloubit mé niterné potřeby s potřeby svých blízkých… Naslouchat své hloubce a umět spolutvořit to nejběžnější s ohledem svých hlubokých pocitů a potřeb druhých. Co doopravdy je pod povrchem toho, co jsme zvyklí?

Doprovázím své děti do života, se vší proměnlivostí, kterou život s dětmi přináší…v roli mámy trochu jinak, která tak trochu boří předchozí generační zvyklosti…  Tím, že jsou děti už větší, tak svou roli mámy vnímám zase trochu jinak.

Pohybuji se nejvíce mezi  Zbirohem a Malou Stranou v Praze, kde tvořím útulný tichý prostor Dračí Chrám ve starém domě s emblémem draka. Je to místo ticha, harmonie, souznění a je zasvěcen jako Chrám posvátné Jednoty, místo, kde se rozpomínáme na kódy původních chrámů. Vyladěný prostor tvoříme s Jenne Magno, krásnou mně blízkou bytostí, neboť cítíme, že v každé bytosti je místo, které můžeme nazvat chrámem. Je to místo, kde nalezneme za všech okolností klid, požehnání, lásku, zdraví, sílu, bezpečí, posvátno. Toto místo není jen mentální představou, ale je přítomné v těle vnímané všemi smysly.

To, co předávám druhým, je vlastní sdílená zkušenost a prostor, aby se každý podíval do své hloubky … bez mnoha slov a bez pouček či filozofických mouder…(jsem Býk) a tak hluboko, jak je to jen pro každého v tom okamžiku možné. Podívat se, co je za všemi rolemi a identitami do tichého prostoru… Propojit se s vlastní léčivou silou, vlastní moudrostí, která námi prochází v každém momentě, není naše, přesto jsme Jí.

Zjistila jsem, že Bůh není jen venku, ale je také v mých buňkách, tkáních, v hloubce mého těla. A že to není úplně samozřejmé cítit, a že se vlastně učím žít něco, co je velmi přirozené, ale tolik let jsem s tím vlastně neměla kontakt…

…něco z historie vzdělání…

Zdroje a učitelé…

Největší učitel je mi to, co je zde stále… ŽIVOT…

Některá setkání mě otevřela, některá léčila a jiná doslova změnila život:

Sahaja Spontaneous Wisdom – retreat s Lamou Tsultrim Allione (hluboké a transformující)

Učení s Anaiyou Sophií: mimo jiné výcvik Sacred Body Awakening Facilitator training (Francie i ČR) a s radostí jsem iniciovala také její kurzy u nás v ČR

3. letý tréninkový program Continuum Movement® – Somatische Akademie Berlin

Daniel Odier – kontinuálně – praxe kašmírské tantrajógy (Německo)

Continuum Movement® (Linda Rabin, Cherionne Menzam Sills, Jane Okondo, Sylvain Meret)

Neduální Terapie – Nukunu Larsen – výcvik spirituální psychoterapie (2 moduly)

Embodied Embryology – Body Mind Centering® (Katy Dymoke)

studium programu Somatic Movement Educator Body Mind Centering®

Studium s Liz Koch

Psoas workshopy (Amsterdam)

Stalking Wild Psoas (Amsterdam)

Application course for Psoas Professionals (Island)

Studium Homeopatické akademie (2013 – 2016)

V jógových letech 2007-2012: Cvičitelka jógy (Český svaz jógy – Jan a Ivana Knaislovi) a jógová terapie tamtéž (nezapomenutelná božská Ivana Knaislová). Svastha jóga a jógová terapie (Dr. Ganesh Mohan a Dr. Mukund Bhole).  Certifikovaný výcvik Školy pánevního dna pro lektorky (Renata Sahani). Taoist Basic (Mantak Chia). Jóga s Angelou Farmer a Olivií Crooks. Jóga s fyzioterapií u Bey Merksbauerové a Gravidjóga u BMSA a jiné…

Před „jógovými lety“ a narozením mých dětí – ženské Tao u Maitreiy Piontek a ženské kruhy u Katky Kramolišové. Nespočitatelné množství seminářů a kurzů  tantry, která tady tehdy začínala… v kotlince nás tady bylo asi 50:) Měla jsem velmi silnou potřebu, protože jsem začínala zpracovávat mé sexuální trauma z dětství, jež nebylo jen mé, ale také tatínka, babičky… Na počátku jsem také začínala nahlížet do větší hloubky u Ernestiny a Petra Velechovských, dodneška vzpomínám… tolik mi toho dali… a jakoby to bylo včera….:) A ještě předtím už tehdy se ve mně ozývaly touhy po léčení, vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu a svou pracovní činnost zahájila v oborech ortopedických a neurochirurgických, jimž jsem v podstatě věrná dodnes… však již v jiné vrstvě těla a vědomí.

Cítím Tě.

Vidím Tě.

Teď už vím.

Jsme si součástí.

Tvou služebnicí.

Svou paní.

Rozpouštím se ve Tvé náruči.

Má Paní.

Srdcem k Tobě přilínám.

Splývám.

Už jsem celá.

Náš pohyb se stává naší modlitbou…