…zpět do svého těla…

Za posledních skoro 20 let jsem si prošla všemi možnými cestami osobního sebe rozvoje a léčení. V posledních letech jsem už zakotvila ve Vodách těla – a to zejména v objevování našeho, vlastně nekonečného, potenciálu “tekutinového těla”.

Ve své práci tak zkoumám mnoho možnosti, které nabízí naše Voda – tekutiny v těle a to hlavně v Continuum Movement a ve svém vlastním zkoumání, kde propojuji léčení těla v mnoha rovinách.  S tím souvisí také má práce s hlubokými bederními svaly – psoatem, kde se objevují možnosti a samo-léčivé schopnosti našeho těla ve všech možných ohledech a je předáváno dále i skrze založení ŠKOLY BEDERNÍCH SVALŮ, aby se mohl tento přístup šířit tady v Čechách a to…zřejmě nejen v krajině svalů bederních:). Více na www.bedernisvaly.cz.

Jsem Býčice nohama na zemi, v postavení planet ve vlivu dosti Neptunovském a transformačním potenciálu Štířím. Ascendent v Kozorohu mi dává smysl pro řád  a Luna ve Střelci mě obdarovává spirituálním ohněm a touhou po svobodě:).

Nyní je mou největší školou normální každodenní život. Umění skloubit mé niterné potřeby s potřeby svých blízkých… Naslouchat své hloubce a umět spolutvořit to nejběžnější s ohledem svých hlubokých pocitů a potřeb druhých. Co doopravdy je pod povrchem toho, co jsme zvyklí?

Doprovázím své děti do života, se vší proměnlivostí, kterou život s dětmi přináší…v roli mámy trochu jinak, která tak trochu boří předchozí generační zvyklosti…  Tím, že jsou děti už větší, tak svou roli mámy vnímám zase trochu jinak.

Nyní tvořím ponejvíce v krajině křivoklátských lesů, kam mě zavedla situace životní a covidová…:) Učím se tvořit v souznění s přírodou, znovu rozumět řeči stromů, země, půdy, vody, květin… spojovat se s tím  vším a naslouchat. Miluji kakaovou medicínu. Učím se vážit si své energie (proces sebelásky:) a druhých ve všech možných symbolech a takovému tomu Bytí – neustálému vyrovnávání harmonie mezi mužem a ženou uvnitř sebe… Prošla jsem si hlubokou cestou léčení svých a rodových zranění a také cestou hlubokého léčení vztahů mezi ženou a mužem – a to je stále v procesu:)

Zvědomila jsem si, že má síla nepochází z toho co dělám, ale z toho, jakým příběhem jsem si prošla a tím, co jsem si zvědomila, aby mohlo procházet léčením. Zjišťuji, jak je důležité se naučit “dovolit” celému procesu se  prostě konat. To vnímám, že je důležité pro každého z nás, abychom mohli uchopit vlastní sílu. To nemusí být jednoduché a ne vždy se to hned setká s pochopením v blízkém okolí:)

To, co předávám druhým, je vlastní sdílená zkušenost a prostor, aby se každý podíval do své hloubky … tak hluboko, jak je to jen pro každého v tom okamžiku možné. Propojit se s vlastní léčivou silou, vlastní moudrostí, kterou má každý v sobě a svém těle. Tato síla nemusí znamenat jen proces ve fyzickém těle! 🙂

Jdu životem cestou léčení a ZTĚLESNĚNÍ… do dnešní doby v dnešním těle, jak je to jen možné. Nacházet cesty léčivé, uvolňující a hluboké…. a neustále je překvapující, jak takto hluboká práce a vnímání ovlivňuje to nejobyčejnější, co lze prožít v každodenním životě… jak to prostupuje mnohými vrstvami těla a života… jsem nesmírně vděčná životu, svým blízkým a všem, se kterými se setkávám, a sou-zním…

Zjistila jsem, že Bůh není jen venku, ale je také v mých buňkách, tkáních, v hloubce mého těla. A že to není úplně samozřejmé cítit, a že se vlastně učím žít něco, co je velmi přirozené, ale tolik let jsem s tím vlastně neměla kontakt…

“…něco z historie vzdělání…”:)

Jsou tady dvě bytosti, na které často myslím, a jejichž učení i život, jejich vyprávění, věty a otázky mě obohacují, léčí, baví a inspirují a zároveň rozšiřují mé vlastní vnímání: Anaiyu Sophii a Daniela Odiera. Anaiya mi nesmírně pomohla na cestě ženského léčení a zároveň vnímám, jak je tam něco velmi důležitého už i pro mou dceru.  Mé tělo velmi oslovuje linie, kterou Anaiya následuje, a to se nejedná o žádné techniky, ale probouzející paměť našeho těla a vnitřního prostoru. Daniel…. no tak to je pouštění všeho, co člověk v sobě nese, do prostoru. Beze slov a jakože to je opravdu výzva:).

Některá setkání mě otevřela, některá léčila a jiná doslova změnila život:

Učení s Anaiyou Sophií, s radostí jsem iniciovala také její kurzy u nás v ČR

3. letý tréninkový program Continuum Movement® – Somatische Akademie Berlin

Daniel Odier – kontinuálně – praxe kašmírské tantrajógy (pro mě tato filozofie je odevzdávání konceptů mysli ke SVOBODĚ A LÁSCE v úplně nejjednoduších technikách v normálním životě – v tanci a doteku)

Continuum Movement® (Linda Rabin, Cherionne Menzam Sills, Jane Okondo, Sylvain Meret)

Neduální Terapie – Nukunu Larsen – spirituální psychoterapie

Embodied Embryology – Body Mind Centering® (Katy Dymoke)

studium programu Somatic Movement Educator Body Mind Centering®

Studium s Liz Koch

Psoas workshopy (Amsterdam)

Stalking Wild Psoas (Amsterdam)

Application course for Psoas Professionals (Island)

Studium Homeopatické akademie (2013 – 2016)

V jógových letech 2007-2012: Cvičitelka jógy (Český svaz jógy – Jan a Ivana Knaislovi) a jógová terapie tamtéž (nezapomenutelná božská Ivana Knaislová). Svastha jóga a jógová terapie (Dr. Ganesh Mohan a Dr. Mukund Bhole).  Certifikovaný výcvik Školy pánevního dna pro lektorky (Renata Sahani). Taoist Basic (Mantak Chia). Jóga s Angelou Farmer a Olivií Crooks. Jóga s fyzioterapií u Bey Merksbauerové a Gravidjóga u BMSA a jiné…

Před “jógovými lety” a narozením mých dětí – ženské Tao u Maitreiy Piontek a ženské kruhy u Katky Kramolišové. Nespočitatelné množství seminářů a kurzů  tantry, která tady tehdy začínala… v kotlince nás tady bylo asi 50:) Měla jsem velmi silnou potřebu, protože jsem začínala zpracovávat mé sexuální trauma z dětství, jež nebylo jen mé, ale také tatínka, babičky… A úplně na počátku jsem začínala nahlížet do větší hloubky u Ernestiny a Petra Velechovských, dodneška vzpomínám… tolik mi toho dali… a jakoby to bylo včera….:)

Drahý můj milovaný

Bože

tolik po Tobě toužím

a už cítím, že se mě dotýkáš

že s tebou mohu být a spočívat

že Tě mohu milovat.

Rozpouštím se ve tvé náruči

srdcem k tobě přilínám

vnímám tvůj dech a tvé kroky

jež neslyšně se linou

a stále jsou a jsou a jsou

Náš pohyb se stává naší modlitbou…