Moudrost posvátného těla 

Chrám těla

9. měsíční Cesta Znovuzrození ženy

Staňte se královnou svého těla

Cítíte, že vaše ženskost nese poselství, které chce být prozkoumáno projeveno? Toužíte mít přístup ke všem informacím, které jsou uloženy ve vaší bytosti?

Najděte svou autentickou životní esenci během 9měsíčního cyklu, který tvoříme v krásných prostorech v Maitree v Praze. Budeme propojovat hluboké prožívání a léčení v tekutinovém tělemariánské chrámové učení, moudrost kašmírského šivaismujógu doteku, s „nohama tady na zemi“ v praxi krok za krokem.  Jemným  přístupem vás provedu na cestu k vlastní autenticitě a vnitřní síle.

Proč hledat posvátnou moudrost těla?

Je to hluboké přijetí svého těla a života samotného. Je uměním života v přítomnosti s darem vnímavosti hlubších vrstev a procesů, které se nás dotýkají. Posvátná moudrost těla je o propojení vnitřního mužství (logika, vědomí a logos) s vnitřním ženstvím (moudrost, tělo a Erós). V toku našeho běžného bytí je pak život vnímán a přijímán v celé své hloubce. Posvátnost těla symbolizuje nás samé jako ztělesněnou moudrost.

Cyklus je postaven tak, aby provedl uceleným procesem krok za krokem.

Tento cyklus je také zaměřen na rozvíjení kapacity nervového systému a hlubinné léčení skrze jemnost a moudrost tekutinového těla, což je nesmírně posilující a přínosné pro dnešní dobu. To nás podpoří se otevřít našim Zdrojům a vnitřním silám Shakti v lásce, důvěře v ženském kruhu sdílení a moudrosti.

BUDEME V PŘÍTOMNOSTI TVOŘIT MEDICÍNSKÝ KRUH ŽEN, KTERÉ VÍ, JAK TVOŘIT BUDOUCNOST. I proto je cyklus zároveň formou výcviku, po kterém budete podporovány tvořit, prohlubovat a šířit své vnitřní léčení a poznání. Součástí je certifikát.

„Ženská moudrost nemůže povstanout, pokud naše tělo nepřijmeme jako Chrám.“ Anaiya Sophia

První modul 

Vtělení

10. – 12. 6. 2022 | pá – ne: 10 – 17 hod. |  Maitrea, Týnská ulička 6, Praha

Erós jako primární léčitel

Embryologický model – naše prvotní medicína

Výživa těla a hydratace tkání, hlubinné uvolnění a regenerace

Tekutinové tělo – uvolňování hlubokých tkání a nervů

Důvěra, vtělení, kontakt se zemí a se svým středem

Otevírání se sama sobě ve svém těle

První brána Lůna – vhled a vzhled

Rozšiřování kapacity nervového systému pro hlubší transformaci

Druhý modul 

9 posvátných bran lůna

9. – 11. 9. 2022 | pá – ne: 10 – 17 hod. |  Maitrea, Týnská ulička 6, Praha

Lůno – zrození a kreativita – sex a spiritualita

Hadí síla

Moudrost tekutin v lůně a sebe-léčení

Otevírání se skrze tekutinové tělo

Hlubinná psychosomatika – Co nám brání v naplnění ženského potenciálu?

Léčení ženského traumatu

Dar stínu a světla somatickou cestou

Třetí modul

Probouzení posvátného těla

20. – 22. 1. 2023 | pá – ne: 10 – 17 hod. |  Maitrea, Týnská ulička 6, Praha

Bezpečí – Důvěra – Hranice

Chrámová praxe – kombinace hlubokého tělesného prožívání, doteku ticha a propojení s vnitřní esencí

Posvátný sňatek vnitřních energií ženy a muže

Děloha – ženské bytí a tvoření

Spojování těla a lásky

Ztělesněná modlitba a požehnání

Dotek ticha a klidu

 

Čím vás tento 9měsíční výcvik obohatí?

Objevíte poselství svých fyzických problémů a nemocí

Naučíte se napojit na své tekutinové tělo

Vhled do hloubky vlastní duše

Primární léčení – embryonální vnímání

Transformace sexuální energie – kontakt s léčivým Erótem a hadí silou

Dostanete se do kontaktu s vlastním vtělením a intimitou

Medicína zvuku – pronikání zvuků do našich tkání

Probouzení 9 bran lůna – sex a spiritualita

Léčení ženských traumat – od zranění k daru

Chrámová praxe Probouzení posvátného těla

Ztělesňování principu:
Bezpečí – Důvěra – Hranice – Odevzdávání se

Propojování Shakti „Cítím, vnímám, příjímám, odevzdávám se“ a Šivy – „Zůstávám ve svém Středu a v klidu“

Cítím, tedy Jsem…