Moudrost posvátného těla 

Cesta celistvosti, moudrosti a bezpodmínečného přijetí

Probuzení a moudrost posvátného těla je hluboký somatický léčivý jemný přístup, ve kterém se dostáváme do vnitřních hlubin toho, kým doopravdy jsme. Vracíme se Domů a spoluvytváříme chrám těla a života skrze postupný jemný hluboký proces vtělování a rozpoznání naší vnitřní skutečnosti. Doslova se otevíráme Dechu Života a Dechu Lásky.

Pro tento jemný proces je Bránou naše tělo. Tělo je multidimenzionální prostor, kosmický a nekonečný, který v sobě má oceán různých informací a kódů pro naši dobu. Procházíme jemným léčením tak, aby to bylo nezahlcující, laskavé a otevíralo nás to našemu skutečnému potenciálu. Otevíráme se hluboce Dechu Života, Dechu Lásky, kterou postupně vtělujeme do každé naší buňky. Tato práce je somatická, ukotvující, uzemňující!
Propojujeme znovu tělo a ducha a naše sexualita se opět propojuje se spiritem – hlubokým vnitřním léčením a uzdravováním. Budujeme opět chrám v našem životě a těle v jeho původní kvalitě a nedualitě naší mysli. Otevírání „chrámových kódů“ nastává v okamžiku zacelování  rozštěpu mezi hmotou a spiritem.

Propojením našich vnitřních kvalit tvoříme Nebe na Zemi právě skrze hluboké vnímání uzdravujícího se těla, kterým volně plyne životní – božská síla postupně ve všech úrovních Vědomí.

Shakti proniká Šivou, Šiva proniká Šakti – to je vnitřní stav neduality.

 Stáváme se tak tvůrcem svého života, vymaňujeme se z různých vzorců, které nám brání naplnit potenciál lidské bytosti.
Náš společný čas bude zahrnovat:

Hluboké somatické otevírání bran moudrosti těla a sebeléčení

Chrámová konstelace doteku a léčení

Dech a Dotek Ticha a Lásky

Posvátné zvuky

Chrámová praxe a rituály

Kuala tantra – královská cesta Shakti

Jóga doteku

Tandava

Jóga emocí

Proces transformace našich stínových kvalit v dary

Meditace, pohyb, tanec, dotek, zvuk

V průběhu tohoto hlubokého procesu se budeme dostávat ke kódům Velké Matky a posvátného mužství a jejich vnitřního propojení, ze kterého se vše stále a znovu zrozuje. Čeká nás iniciace do chrámových umění skrze pomalý somatický proces uvnitř našeho těla.
Velmi jemnou formou budeme uvolňovat, léčit a uzdravovat také vnitřní sexuální část, vnitřního Érose, což je také naše životní síla. Naše Uzdravení spočívá v plném kontaktu se Zdrojem. Naše sexuální vnímání projde proměnou do ponoření se původní nevinnosti a pravdivosti v hlubokém doteku.
Budeme odhalovat krásu a umění v každém kousku těla a zároveň procházet léčením rozštěpu, který je přítomný v našich tělech a životech. Znovu obnovovat přítomnost Chrámu, což je zároveň symbol návratu do neduality, také kdy mužství a ženství je v posvátné jednotě uvnitř nás samých. Věřte mi, že poznáme, aspoň v okamžicích, svět za duální myslí a necháme se nořit do skutečné podstaty. Je to proces, kdy plně příjímáme sebe sama a druhou bytost bezpodmínečně.
Je zde přítomna nevinnost, čistota, autenticita, radost, potěšení a dotek s hlubokou moudrostí daleko za slovy.
Společně
obnovíme plnou důvěru v sebeléčení a naše tělo, život
propojíme se s částmi, které nemáme přijaté
poléčíme sexuální trauma, osobní, rodové, kolektivní
v bezpečí integrujeme stínové kvality k přijetí své Síly
budeme se otevirát potenciálu léčení, důvěry, bezpečí, sounáležitosti v intimitě chrámového prostoru
Otevírání kódů a know-how původního Chrámu přináší vzájemné propojení a sesterství přátelství, důvěry a vnitřní intimity. Spolutvoříme prostor, ve kterém mizí všechny role, identity a dostáváme se k podstatě lidství. Tolik potřebné pro novou dobu!
V respektu, úctě, bezpečí a pod ochranou draka si sáhneme dovnitř a vyneseme na světlo vnitřní poklady.

Proč hledat posvátnou moudrost těla a probouzet chrám těla?

Je to hluboké přijetí svého těla a života samotného. Je uměním života v přítomnosti s darem vnímavosti hlubších vrstev a procesů, které se nás dotýkají. Posvátná moudrost těla je o propojení vnitřního mužství (logika, vědomí a logos) s vnitřním ženstvím (moudrost, tělo a Erós). V toku našeho běžného bytí je pak život vnímán a přijímán v celé své hloubce. Posvátnost těla symbolizuje nás samé jako ztělesněnou moudrost.

Chrám těla je znovuobnovení harmonie mezi lidským a božským a rozpoznání těla jako prostoru, kde můžeme rozpoznat kým doopravdy jsme či nejsme. Je léčením rozštěpu mezi hmotou a spiritem.

Tato cesta rozpomenutí zahrnuje léčení a uzdravování mnoha vrstev i transformaci naší sexuální (životní, božské) síly s velkou jemností, péčí, sou-citem a zcela individuální cestou vnitřního zrání.

Cyklus je postaven tak, aby provedl uceleným procesem krok za krokem.

BUDEME V PŘÍTOMNOSTI TVOŘIT MEDICÍNSKÝ KRUH ŽEN, KTERÉ VÍ, JAK TVOŘIT BUDOUCNOST.

„Milované ženy, tento cyklus – výcvik tvořím v sobě mnoho let, kde hlubokou inspirací mi je moudrost vnitřních vod a jeho paměť. Inspirovala jsem se v neustálém pohybu života – Continuum Movement, hluboké léčení skrze somatické prožívání, duchovní linie prvotní vibraci Spandy v linii kašmírského šivaismu, Kuala tantře a učení předávané mým mistrem Danielem Odierem, původním chrámovém učení (Sacred Body Awakening) v linii Máří Magdaleny a dalších žen. Největší inspirací mi však poskytuje samotný život, vnitřní transformace, integrace do každodennosti, vztahy a léčení zranění.
Prostor, ve kterém se část „mého“ vědomí pohybuje, je za slovy, ve vodách moudrosti a původního zrození, prostor, kde odevzdáváme všechny naše identity, naše roucha, abychom se mohli setkat se skutečnou intimitou a krásou sebe sama.“

Tento cyklus je také zaměřen na rozvíjení kapacity nervového systému a hlubinné léčení skrze jemnost a moudrost tekutinového těla, což je nesmírně posilující a přínosné pro dnešní dobu. To nás podpoří se otevřít našim Zdrojům a vnitřním silám Shakti v lásce, důvěře v ženském kruhu sdílení a moudrosti. Ne vždycky tělo má kapacitu se setkat se Silou, proto postupujeme pomalu a hlavně v pocitu Bezpečí. Cílem totiž je, aby se celý proces postupně také integrůoval do Vašeho „úplně běžného každodenního“ života.

Výcvik přes pracovní týden:

13.1.2025 – večerní úplňkové setkání na zoomu 18:30 – 21:00 (se záznamem)

další setkání jsou již naživo v Dračím chrámu:

29.1. – 31.1.2025 (Novoluní)

11.6. – 13.6.2025

24.9.- 26.9. 2025

19.11. – 21.11.2025

4.2. – 6.2.2026

Výcvik přes víkend:

10.6.2025 – večerní úplňkové setkání na zoomu 18:30 – 21:00 (se záznamem)

další setkání jsou již naživo v Dračím chrámu:

20.6. – 22.6.2025 (Slunovrat)

3.10. – 5.10.2025 

9.1. – 11.1.2026

10.4. – 12.4. 2026

26.6. – 28.6.2026

Setkání v chrámu  jsou celodenní v časech: první den 10-17, druhý den: 9:30-17, třetí den: 9:30-16.

Termíny on-line setkání budou oznámeny v průběhu kurzu mezi jednotlivými setkáváními pro doplnění, prohloubení. Záznamy z 6 on-line setkání budou k dispozici.

Organizace a cena

Cena:

Bonusová cena splatná do konce června 2024: 20.500 Kč 

Early bird splatná do 21.9.2024:  21.500 Kč

Cena splatná do konce roku 2024: 22.500 Kč 

Cena poté: 23.500 Kč (splatná cena do začátku cyklu)

 V případě úhrady do 14 dnů od zaslání platebních údajů je sleva 500 Kč z uvedené ceny za flow, které usnadní administrativu.

V případě splátek je příplatek 1000 Kč (k uvedené ceně) za administrativu. Děkuji za pochopení.

Termíny on-line setkání budou oznámeny v průběhu kurzu mezi jednotlivými setkáváními pro doplnění, prohloubení. Záznamy budou k dispozici.

Kurz je nutné splatit celý před začátkem prvního modulu. Je zde omezený počet míst daný intimitou komorního prostoru a stylem práce – pracuje se jednotlivě. Maximální počet žen v kurzu je 12, tím kurz získává domáckou intimní atmosféru.  Jóga doteku  (kašmírské masáže) pak probíhá ve dvojicích a Probouzení posvátného těla (chrámové dotýkání v linii Máří Magdaleny) ve trojicích . V případě přerušení kurzu v průběhu se kurzovné nevrací. Jedná se o kontinuální celistvou práci rozloženou do delšího úseku pro integraci do každodenního života. V průběhu cyklu se budeme pravidelně setkávat v on-line prostoru a svou praxi sdílet a prohlubovat. On-line setkání proběhne 6x ve večerním čase a je v ceně kurzu. Je také možnost se setkávat v rámci chrámových večerů k praxi Moudrost posvátného těla.

První modul 

Vtělení – Éros jako primární léčitel

Embryologický model – naše prvotní medicína

Výživa těla a hydratace tkání, hlubinné uvolnění a regenerace

Tekutinové tělo – uvolňování hlubokých tkání a nervů

Důvěra, vtělení, kontakt se zemí a se svým středem

Otevírání se sama sobě ve svém těle

Iniciace do posvátného lůna

Rozšiřování kapacity nervového systému pro hlubší transformaci

Iniciace do konstelace doteku posvátného těla

Posvátné dotýkání a bezpečí

Druhý modul 

Probuzení posvátného lůna 

Hadí síla

Moudrost tekutin v lůně a sebe-léčení

Otevírání se skrze tekutinové tělo

Hlubinná psychosomatika – Co nám brání v naplnění ženského potenciálu?

Léčení ženského traumatu

Dar stínu a světla somatickou cestou

Konstelace probouzení posvátného těla

Jóga doteku

Třetí modul

Probouzení posvátného těla

Chrámová praxe – kombinace hlubokého tělesného prožívání, doteku ticha a propojení s vnitřní esencí

Posvátný sňatek vnitřních energií ženy a muže

Děloha – ženské bytí a tvoření

Vtělující modlitba a požehnání

Rozpoznávání vnitřních obran a rozpouštění

Jóga doteku – kašmírské masáže

Probouzení posvátného těla a posvátné dotýkání Lůna

Čtvrtý a pátý modul

Chrám těla – léčení rozštěpu posvátného a světského

Vnitřní sňatek mužských a ženských polarit

Transformace stínových kvalit v dary a spojence

Mystérium těla a Vtělení Lásky

Dech Života a Lásky

Dotek ticha a klidu

Integrace do života a VTĚLENÍ

Čím vás výcvik Moudrost posvátného těla obohatí?

Naučíte se napojit na své tekutinové tělo jako Zdroj léčení a moudrosti

Naučíte se propojit s hlubokými vnitřními pocity a propojíte s odvahou je následovat

Uzdravíte své intimní vztahy 

Transformace sexuální energie – kontakt s léčivým Erótem – životní silou

Projdete transformací stínových kvalit ve své dary a spojence

Vydáte se nebo prohloubíte své VTĚLENÍ

Uzdravíte svůj vnitřní vztah k sobě a harmonizujete vztah vnitřní muž a vnitřní žena 

Probudíte posvátnost lůna – uzdravovací proces v jemnosti

Propojíte se s hlubokým potenciálem vnitřní Léčitelky

Naučíte se Mistrovskému Doteku

Napojíte se na dávné ženské linie a jak integrovat tuto moudrost do dnešní doby a každodennosti

Otevřete ve svém těle chrámové kódy (toto není klišé!)

Propojíte se s Mistrovstvím vlastního doteku a jak skrze své tělo předávat svým blízkým – Vaše blízké, partnerské, sexuální vztahy projdou tímto  proměnou

Spojíte se s vnitřní autoritou – učitelem, léčitelem a tvůrcem v nás

Máte-li zájem, registrujte se, prosím, co nejdříve, je zde omezená kapacita míst.

    Cítím, tedy Jsem…