Hlubiny ženského těla – otevírání vnitřního Chrámu 

podzimní retreat  

Hluboké bezpodmínečné přijetí na cestě otevření svého srdce

Vychází z linie Máří Magdaleny a z praxe, kterou používali kněžky v této linii jako chrámovou práci pro druhé bytosti. Zažiješ si jaké to je, když se rozpouští limity naší mysli a těla do pole hlubokého bezpodmínečného přijetí a otevření svého srdce.

Cesta k celistvosti, moudrosti a vtělení Lásky

HLUBINY – PROBUZENÍ – MOUDROST posvátného těla je hluboký somatický léčivý jemný přístup, ve kterém se dostáváme do vnitřních hlubin toho, kým doopravdy jsme. Vracíme se Domů a spoluvytváříme chrám těla a života skrze postupný jemný hluboký proces vtělování a rozpoznání naší vnitřní skutečnosti. Doslova se otevíráme Dechu Života a Dechu Lásky. „Otevírání chrámu“ znamená také léčení a zacelení rozštěpu mezi posvátným a světským. V našem těle to také znamená uzdravování, harmonizaci a spojení vnitřních polarit.

Pro tento jemný proces je Bránou naše tělo. Tělo je multidimenzionální prostor, kosmický a nekonečný, který v sobě má oceán různých informací a kódů pro naši dobu. Procházíme jemným léčením tak, aby to bylo nezahlcující, laskavé a přitom vysoce vibrační (= návrat k Přirozenosti) a otevíralo nás to našemu skutečnému potenciálu. Otevíráme se hluboce Dechu Života, Dechu Lásky, kterou postupně vtělujeme do každé naší buňky.
Propojujeme znovu tělo a ducha a naše sexualita se opět propojuje se spiritem – hlubokým vnitřním léčením a uzdravováním. Budujeme opět chrám v našem životě a těle v jeho původní kvalitě a nedualitě naší mysli, léčíme tak rozštěp mezi hmotou a spiritem. Milovaní, toto je velmi důležitý úkol pro naši dobu a zároveň celoživotní proces.

Propojením našich vnitřních kvalit tvoříme Nebe na Zemi právě skrze hluboké vnímání uzdravujícího se těla, kterým volně plyne životní – božská síla.

 Stáváme se tak tvůrcem svého života, vymaňujeme se z různých vzorců, které nám brání naplnit potenciál lidské bytosti.
Náš společný čas bude zahrnovat:

hluboké somatické otevírání bran moudrosti těla

posvátné zvuky pro živou přítomnost a relaxaci v těle

chrámová praxe a rituály – spojujeme to, co bylo oddělené – tělo-mysl-spirit

somatické meditace a emoční transformace

jóga emocí

Kuala tantra – královská cesta Shakti (z nejstarší tantrické linie – kašmírského šivaismu)

harmonizace vnitřních polarit (žena a muž) do smíření, rovnováhy a spojení

iniciace do posvátného DOTEKU – chrámového umění tady a teď – v této době a pro každodenní život

Čeká nás iniciace do chrámových umění skrze pomalý somatický proces uvnitř našeho těla.
Velmi jemnou formou budeme uvolňovat, léčit a uzdravovat také vnitřní sexuální část, vnitřního Érose, což je také naše životní síla. Naše Uzdravení spočívá v plném kontaktu se Zdrojem. Naše sexuální vnímání projde proměnou do ponoření se původní nevinnosti a pravdivosti v hlubokém doteku.
Je zde přítomna nevinnost, čistota, autenticita, radost, potěšení a dotek s hlubokou moudrostí daleko za slovy – HLUBOKÉ BEZPODMÍNEČNÉ PŘIJETÍ.
Společně
obnovíme plnou důvěru v sebeléčení a naše tělo, život
propojíme se s částmi, které nemáme přijaté
poléčíme sexuální trauma, osobní, rodové, kolektivní
v bezpečí integrujeme stínové kvality k přijetí své Síly
budeme se otevirát potenciálu léčení, důvěry, bezpečí, sounáležitosti v intimitě chrámového prostoru
„Otevírání Chrámu“ přináší vzájemné propojení a sesterství přátelství, důvěry a vnitřní intimity. Spolutvoříme prostor, ve kterém mizí všechny role, identity a dostáváme se k podstatě lidství. Tolik potřebné pro novou dobu!
V respektu, úctě, bezpečí a pod ochranou draka si sáhneme dovnitř a vyneseme na světlo vnitřní poklady.

PROČ KAŠMÍRSKÁ TANTRA? Věděli jste, že Kašmířané hluboce věří ve Svobodu, v Život a za tisíceletí vytvořili velmi účinné praxe, které nás opravdu umí otevřít Životu a Svobodě? Věděli jste, že nikdy nepřijali to, že Ježíš zemřel na kříži? V této tradici,  v Himalájích, v srdci jedné nejčistších přírod na planetě, je po tisíciletí uctívána dvojice Ježíše a Máří jako posvátné spojení Šivy a Šakti.  Kašmířané věří, že poslední léta svého života Ježíš s Máří strávili právě zde a právě zde je také uctíváno posvátné místo, kde, se věří, je pohřben Ježíš. Nově povstanutá  linie Magdalenská a linie  kašmírského šivaismu, jedné z nejstarších tanter, jsou tak vzájemně velmi inspirované a propojené a mají pro nás jednoduché, účinné praktiky pro dnešní každodenní  život, které jsou vyzkoušené tisícíletí a přece nadčasové. Jedna z cest této linie se nazývá Kuala tantra a bylo zde dávné proroctví, že ke konci věku Kálí Yuga (Věk Temna) bude opět veřejně zjeveno… konec tohoto věku se předpokládá kolem roku 2025 (před nástupem Zlatého Věku se předpokládá ještě Věk Přechodů) . Kuala Tantra se začíná pomalu integrovat postupně do našeho vědomí. Kuala Tantra je tzv. Královskou cestou Shakti a je součástí vtělujících meditací a praktik v této linii.

Podzimní retreat pro ženy – oslava rovnosti, harmonie a zralosti plodů v nás

Hlubiny ženského těla – od 19.9. – 22.9.2024 v Dračím chrámu

začneme ve čtvrtek  19.9.2024 v 10:00 úvodem, seznámením a kakaovým rituálem

Na rovnodennost se nám dostane iniciace do posvátného chrámového doteku.

pátek – sobota 9:30 -17:00

neděle 9:30 – 16:00

Early bird cena: 5500 Kč – splatná do 21.6.2024

Základní cena: 5800 Kč 

V případě splátek je zde 500 Kč admin poplatek.

Před kurzem vám pošlu několik přípravných nahrávek.

Kurz je otevřen pro maximálně 12 žen.

Pro velký zájem o tuto hlubokou transformační praxi jsem vyslyšela přání po kratším programu a otevřela možnost se nořit v energeticky podpůrném čase. Posbíráme zde to nejlepší z celého cyklu umně tak, aby proces byl jemný, laskavý, nezahlcující, ale přesto hluboký a transformační. Po absolvování je možné se účastnit chrámových večerů a praxe Moudrost posvátného těla, které se pořádají v Dračím chrámu pro skupinu žen, které prošly kurzy Moudrost posvátného těla. Tyto večery jsou součástí šíření chrámové komunity a jsou za drobný příspěvek pro chrám.

místo: Dračí chrám, Jánská 8, Praha 1

Registrujte se prosím co nejdříve, je zde omezená kapacita míst.

    Cítím, tedy Jsem…