Kostní retreat – léčivá moudrost v hlubinách kostí

probuď vnitřní léčitelku kostí

medicínský zimní retreat pro propojení se s léčivou moudrostí v kostech

 11.1. – 14.1.2024 (první novoluní v roce 2024)

Cena: 5500 Kč (komorní skupina)

Retreat se koná v tichém půvabném prostoru Dračího Chrámu v samotném srdce pražské Malé Strany. Na místě lze přespat.

Je to pro vás? Jak to cítíte?

Na cestě ke své celistvosti a vnímání těla se chcete spojit s nejhutnější částí …. s částí, která nese velkou moudrost a paměť. Nezahlceně, jemně…. Je to zároveň cesta medicínská, kdy se ponoříme do jednoho z hlubokých zdrojů našeho zdraví.

Zajímá Vás hluboké mystérium v těle? Cesta sebeléčení? Jít až na dřeň – jemně, laskavě, nezahlceně?

Všechny klouby jsou jako perlový náhrdelník.. ve vzájemném kontaktu a vntiřní komunikací.. jsou jako nejintimnější přátelé spolu ve vzájemné souhře v těle dýchají a plavou…byť někdy potřebujeme dát onen impuls, aby tomu tak bylo v celé šíři a hloubce…. A tento impuls poskytneme díky zvuku, mikropohybům, vlnám a spirálám, pulsaci, stavu vědomí i příběhům, jež nás nakonec nejvíce tvoří….
Kostní dřeň je měkká houbovitá tkáň, která vypadá jako reproduktor, a také se tak chová – přenáší zvuk. Budeme se inspirovat zejména z hlubinné praxe s tekutinami – Continuum Movement, praxe pohybu, zvuku, dechu, kdy jedním z principů je porozumění tělu jako fluidnímu organismu, které se nepohybuje, ale pohybem JE. Ale nejen to… Porozuměním se pak můžeme zkontaktovat s dávnou léčivou silou, kterou všichni disponujeme.
Zvědomíme si svoje kosti a klouby, dotkneme se své tekutiny a budeme pracovat s vrstvami našeho těla v záměru – jít hlouběji a hlouběji. Tato práce je léčivá, pohyb z kostí, z kostní dřeně poznáme – je prostě úplně jiný. Mění se hustota, naše vědomí reaguje. Dá se říci, že v kostní dřeni se nám propojuje duch s hmotou, může to být velmi hluboký zážitek tělesný i duchovní.
Kosti jsou vývojově před svaly. Například osteopatie a kraniosakrální terapie pracuje s jemným pohybem od kostí – kdy se pak v těle přenastavuje to ostatní (svaly, orgány, pojivové tkáně). Naše práce má v sobě onen obrovský potenciál doteku s inteligencí, která zde je přítomná už několik miliard let. Ona ví přesně co a jak…. Něco hlubokého se nás dotkne… Může to být náš příběh a může to být úplně beze slov… Něco se v nás může pohnout a pohyb je hodně dobrá medicína.
BÝT VE SVÝCH KOSTECH je také klíčové pro naše vnímání, sensorickou propriocepci, naši schopnost hluboké relaxace a pocitu „cítím se dobře tady na Zemi“. Bytí v kostech je velmi hlubokým stavem přítomnosti ve svém těle a je poznáváním moudrosti a mysticko šamanskou cestou.

Co Vás čeká?

TĚLO A EMOCE
anatomie, symbolika, archetypy, prožitek v kostech
léčení a tekutinové tělo
kosti a Země – síla uzemnění a zakotvení
kost je základna – vše ostatní na ni „visí“
sebeléčení – psychosomatika kostí
kosti posvátné a sacrum
pánev, velké kosti a klouby
DUCH KOSTÍ
tanec kostí
zpěv a zvuky kostí
příběh duše v kostech
linie předků
šamanismus kostí
doteky kostí
Dech Života
Na setkání se budeme také blíže věnovat jednotlivým kostem, které hrají velkou roli v našem těle (velké klouby a spojení) a jejich péči, výživě, léčení. Vycházím z mnohaleté praxe v tekutinovém těle, další praxe s mými klienty a především vlastním procesem vyléčení mých kloubů z bolestí, které jsem měla od dětství.

Kosti – léčení těla a ducha

Kost je ta část, která po nás zůstane. Přináší velkou hloubku nejen na úrovni práce s tělem, ale také energeticky se můžeme propojovat se svým příběhem, příběhem rodu a naší duše. Nejhlubší vzpomínky jsou v kostech.

Tento kurz je výjimečný tím, že přináší propojení hluboké somatické práce se šamanskou praxí. Podíváme se do několika úrovní těla a budeme cestovat vlastním příběhem tak, aby cíl naší cesty byl samotný proces. Ale zároveň budeme poskytovat sobě klid a ticho jako kvality, ze kterých vychází velmi hluboké léčení.

Zjistíme, že naše vědění je velmi velmi staré…. ponoříme se do kořenů naší bytosti tady na Zemi v tomto těle…

Retreat organizačně – jak to bude probíhat?

Retreat proběhne v léčivých prostorech tichého Dračího chrámu ve dnech:
NEBO NOVOROČNÍ VARIANTA: 11.1. – 14.1.2024 (první novoluní v roce 2024)
Retreat probíhá v čase 10-17, v neděli končíme v 16 hodin.
CENA:
Příspěvek: 5500 Kč
Jedná se o komornější seminář a rezervace je platná po úhradě kurzovného.
Kurz je veden velmi jemně a citlivě, aby nedošlo k přehlcení hlubinným zkoumáním. Střídají se hlubinná noření, část teoretická a intelektová, meditační, sdílení, medicína uzemňování,  a otevírání se vnitřnímu mystériu zcela individuálně a organicky.
Počet účastníků je komorní, retreat i proto je hlubokou medicínou. Kurz si lze spojit s dovolenou v srdci samotné alchymistické Prahy v místě, kde pod Pražským hradem najdete sebe sama v tichu a spočinutí. Je v kouzelné tiché ulici v blízkosti Petřínských zahrad přímo pod Pražským hradem. Samotné místo v létě poskytuje nejen tichou, ale také osvěžující oázu v srdci Malé Strany, kde lze naslouchat cvrlikání ptactva a kostelním zvonům. Alchymistický dům nám poskytne útočiště pro toto jemné, delikátní, hluboké zkoumání a dotýkání s vnitřní moudrostí těla a Ducha.

Jako bonus jsou k dispozici 2 videozáznamy kostního léčení z on-line kostního kurzu přístupné po dobu 4 měsíců po skončení kurzu.

Zaregistrujte si své místo na kostním retreatu:

V případě zájmu, prosím, vyplňte rezervační formulář a já Vám pošlu více informací.