Kostní léčení a svaly duše

kurz pro vědomé a živoucí tělo

kurz pro propojení se s léčivou moudrostí v kostech a nejhlubším svalem v těle

ON LINE CYKLUS na zoomu v bezpečí a pohodlí domova

únor – červen 2023

6x večerních setkání (18:30-21 hod) ve dnech:

12.2., 4.3., 8.4.,  13.5., 3.6., 24.6.2024

videozáznamy ze setkání k dispozici na speciální webové stránce

Early bird splatná do 21.12.2023: 2900 Kč

Cena: 3100 Kč

Ke kurzu jsou také jako bonus 3 audionahrávky.

Je to pro vás? Jak to cítíte?

Na cestě ke své celistvosti a vnímání těla se chcete spojit s nejhutnější částí …. s částí, která nese velkou moudrost a paměť. Nezahlceně, jemně…. Je to zároveň cesta medicínská, kdy se ponoříme do jednoho z hlubokých zdrojů našeho zdraví.

Zajímá Vás hluboké mystérium v těle? Cesta sebeléčení? Jít až na dřeň – jemně, laskavě, nezahlceně?

Všechny klouby jsou jako perlový náhrdelník.. ve vzájemném kontaktu a vntiřní komunikací.. jsou jako nejintimnější přátelé spolu ve vzájemné souhře v těle dýchají a plavou…byť někdy potřebujeme dát onen impuls, aby tomu tak bylo v celé šíři a hloubce…. A tento impuls poskytneme díky zvuku, mikropohybům, vlnám a spirálám, pulsaci, stavu vědomí i příběhům, jež nás nakonec nejvíce tvoří….
Kostní dřeň je měkká houbovitá tkáň, která vypadá jako reproduktor, a také se tak chová – přenáší zvuk. Budeme se inspirovat zejména z hlubinné praxe s tekutinami – Continuum Movement, praxe pohybu, zvuku, dechu, kdy jedním z principů je porozumění tělu jako fluidnímu organismu, které se nepohybuje, ale pohybem JE. Ale nejen to… Porozuměním se pak můžeme zkontaktovat s dávnou léčivou silou, kterou všichni disponujeme.
Zvědomíme si svoje kosti a klouby, dotkneme se své tekutiny a budeme pracovat s vrstvami našeho těla v záměru – jít hlouběji a hlouběji. Tato práce je léčivá, pohyb z kostí, z kostní dřeně poznáme – je prostě úplně jiný. Mění se hustota, naše vědomí reaguje. Dá se říci, že v kostní dřeni se nám propojuje duch s hmotou, může to být velmi hluboký zážitek tělesný i duchovní.
Kosti jsou vývojově před svaly. Například osteopatie a kraniosakrální terapie pracuje s jemným pohybem od kostí – kdy se pak v těle přenastavuje to ostatní (svaly, orgány, pojivové tkáně). Naše práce má v sobě onen obrovský potenciál doteku s inteligencí, která zde je přítomná už několik miliard let. Ona ví přesně co a jak…. Něco hlubokého se nás dotkne… Může to být náš příběh a může to být úplně beze slov… Něco se v nás může pohnout a pohyb je hodně dobrá medicína.
BÝT VE SVÝCH KOSTECH je také klíčové pro naše vnímání, sensorickou propriocepci, naši schopnost hluboké relaxace a pocitu „cítím se dobře tady na Zemi“. Bytí v kostech je velmi hlubokým stavem přítomnosti ve svém těle a je poznáváním moudrosti a mysticko šamanskou cestou.
Náš čas spojíme nejen s bytím v kostech, kloubech, ale také budeme uvolňovat nejhlubší svaly v těle – velké bederní – pro které „zakostění se“ je součástí léčení.

Co Vás čeká?

TĚLO A EMOCE
anatomie, symbolika, prožitek v kostech
léčení a tekutinové tělo
svaly duše – léčení bederních svalů
kosti a Země – síla uzemnění a zakotvení
kost je základna – vše ostatní na ni „visí“
sebeléčení – psychosomatika kostí
kosti posvátné
kosti a klouby z pohledu západu a východu
DUCH KOSTÍ A SVALŮ DUŠE
zakostění se a uvolnění svalů duše
tanec, zvuky kostí
příběh duše v kostech
linie předků
šamanismus kostí
Dech Života
Na setkání se budeme také blíže věnovat jednotlivým kostem, které hrají velkou roli v našem těle (velké klouby a spojení) a jejich péči, výživě, léčení. Vycházím z mnohaleté praxe v tekutinovém těle, další praxe s mými klienty a především vlastním procesem vyléčení mých kloubů z bolestí, které jsem měla od dětství.
Budeme se setkávát s hlubokou symbolikou vnitřní prožívané anatamie, mystikou svého příběhu, nejhlubšími svaly v těle a co pro nás představují, jaký je zde potenciál a jak se můžeme uvolnit v hlubších strukturách těla – jak to pak ovlivňuje náš život? Slova nemohou vyslovit hloubku naší existence a paměti našeho těla a vnitřního prostoru kostí.

Kosti – léčení těla a ducha

Kost je ta část, která po nás zůstane. Přináší velkou hloubku nejen na úrovni práce s tělem, ale také energeticky se můžeme propojovat se svým příběhem, příběhem rodu a naší duše. Nejhlubší vzpomínky jsou v kostech.

Tento kurz je výjimečný tím, že přináší propojení hluboké somatické práce se šamanskou praxí. Podíváme se do několika úrovní těla a budeme cestovat vlastním příběhem tak, aby cíl naší cesty byl samotný proces. Ale zároveň budeme poskytovat sobě klid a ticho jako kvality, ze kterých vychází velmi hluboké léčení.

Zjistíme, že naše vědění je velmi velmi staré…. ponoříme se do kořenů naší bytosti tady na Zemi v tomto těle…

Organizačně – jak to bude probíhat?

ON LINE skoro PŮLROČNÍ CYKLUS V BEZPEČÍ A POHODLÍ DOMOVA

od 12. února do 24. června 2024

6x večerních setkání od 18:30 – 21:00 ve dnech:

12.2., 4.3., 8.4.,  13.5., 3.6., 24.6.2024  (v dny Luny – pondělky)

Kurz je na zoomu se záznamem k dispozici na speciální webové stránce. Nemusíte se účastnit naživo, pokud vám to nevyjde, stačí také ze záznamu. Ke kurzu dostanete několik audionahrávek tak, aby jste se mohli v postupně, jemně, v nezahlcenosti věnovat sobě po celou dobu našeho setkávání.

Cena: 3100 Kč

Early bird splatná do 21.12.2023: 2900 Kč

Videozáznamy budou k dispozici na speciálním webu po celý rok 2024.

Zaregistrujte si své místo přes formulář: