Medicína tekutinového těla a hadí síla

Živá síla v těle velmi jemně a přirozeně

Termín kurzu  29. listopadu 2020
9:30 –  17:00

Jemný svět, Chopinova 10, Praha 2

Cena kurzu: 1500 Kč při úhradě do 21.11.2020

cena později a na místě 1700 Kč

Je to pro vás? Jak to cítíte?

HAD SYMBOLIZUJE POZNÁNÍ, SEXUALITU, LÉČENÍ.

Toužíte se propojit s jemnou, laskavou esencí v sobě, moudrostí svého těla, chcete najít zpět cestu k léčivé síle v sobě? Hadí síla je naší pradávnou léčivou silou a přezentuje pobyt na Zemi, dotek se zemí, i vnitřní erotickou či sexuální esenci v našem těle. Tato síla je silou plodivou, ženskou, která “usiluje” o sjednocení a tvoření.

V dávných tradicích had kolem hole byl prvním ze symbolů lékařského stavu (Aeskulapova hůl), která však již dříve ve pradávném Egyptě byla znakem geniálního léčitele a kněze Imhotepa (Řekové tento symbol převzali). Symbol přetrval dodnes i v dnešní medicíně. Na Východě pak had představuje energii kundalini.

Na našem kurzu půjdeme cestou spíše opravdu léčivou, laskavou, jemnou, pečující a budeme s touto dávnou posvátnou energií pracovat ve vnitřním prostoru našeho těla. Nepůjde o žádné cílené probouzení kundalini, ale velmi laskavý přístup a propojení se s léčivými silami našeho těla pomocí zvuků, pohybu a stavu našeho vnímání. Výsledkem samozřejmě může být “probouzení kundalini” jako vedlejší efekt a to velmi jemným způsobem, které tělo nepřehlcuje a je v souladu s vlastním léčivým procesem. Budeme se učit si také hrát a zkoumat, stát se znovu dětmi v tom našem vnitřním prostoru a tak i leccos v sobě poléčíme.

Zároveň je to erotizující a sexuální – tato energie to má v sobě přirozeně a my často jsme na cestě, kdy se učíme “nebránit se”. Odhodit obranné mechanismy a ochranné zdi. A o to jde při jemné praxi ve vnitřním prostoru těla.

DEN PRO ŽIVOU MEDICÍNU VELMI JEMNĚ A POMALU.

JE TO CESTA ZTĚLESŇOVÁNÍ, HLUBOKÉHO VNÍMÁNÍ TĚLA , ZNOVU OBJEVOVÁNÍ NEVINNÉ EROTICKÉ ESENCE, KTERÁ UMÍ LÉČIT NA MNOHA ROVINÁCH NAŠICH TĚL.

Postupná praxe s tekutinovým tělem nám pomůže uvolnit jednotlivé části našeho těla, ve vrstvení, abychom se mohli dotknout našich hlubin, kdy techniky inspirované Continuum Movement mohou mnohé rozpouštět a léčit, často i na úrovních, kam naše mysl nemá přístup. Je to somatický přístup, kdy také nasloucháme hlubokým vnitřním pohybům. Tyto zvědoměné pohyby pak mají různé účinky, mění se naše tělo, naše myšlení, náš život. Získáváme hlubší přístup k sobě a k potenciálu svého těla.

Společný čas budeme věnovat léčivé síle našeho těla, pohybu vnitřních energií a životní síly prezentované hadí silou… často vnímané silou erotickou…

Co je to Éros? Erotická kvalita není jen o nacházení potěšení v každém pohybu, ale i umět “dovolit” tyto jemné niterné pohyby také v hlubinách těla, kdy promlouvají i naše hluboké emoce uložené v tkáních. Je to hluboký dotek se životem v nás a právě šťavnatá síla Erótova nás léčí a povzbuzuje. Erós neznamená nutně sexuální sílu nebo sex, ale na druhé straně jí být může. V jemných slovních nuancích můžeme pak říci, že sexuální sílu lze čerpat či vyčerpat, erotickou nikoliv, je to pra-síla, jenž vytváří život a její hlubinná esence vychází z našeho SRDCE.

Co prožijete? Skrze jemnou praxi s tělem, jež se vzájemně prolíná a proniká všemi možnými vrstavami vědomí těla a mysli:

 • Postupné dotýkání se a noření do hlubin těla a jeho Vod
 • Posvátné zvuky – medicína i umění dávných věků
 • Hadí síla v různých částech těla
 • Éros – naše životní síla. Éros jako lék. Síla v našem Srdci. Síla nevinnosti.

Co vám tento kurz přinese?

Kurz přinese tato témata a inspiraci pro integraci do běžného života

 • Jsem na cestě odevzdávání své léčivé síle
 • Vnímám své tělo, umím naslouchat
 • Mám láskyplný vztah k sobě a vím, jak na to – tento prožitek ztělesňujeme skrze hlubokou praxi na buněčnou úroveň
 • Jsem v intimním a hravém kontaktu se sebou
 • Jsem v kontaktu s esencí medicíny hadí síly
 • Znám cestu, jak se ponořit do své hloubky a dovolím si to v „běhu všedního dne“ – má mysl a činnost je pak tímto ovlivněna
 • Jsem si vědoma svého dechu a síly zvuku a jejich (svých) možností
 • To tajemné, zatím neznámé, co vyvstane v průběhu setkání s jinými bytostmi z tady a teď 😊

Zaregistrujte se do kurzu

V případě zájmu, prosím, vyplňte formulář a já Vám pošlu více informací.