Obchodní podmínky 

Poskytovatelem služeb seminářů a elektronických služeb (online semináře, nahrávky) je:

Michaela Olivie Cusanová

Přeučilova 2695/2

155 00 Praha 5

IČ: 73958981

Účastník je osobou mající zájem o předmět koupě a svým přihlášením a znovu i svou účastí na semináři a/nebo individuální lekci a/nebo terapii (společně i jednotlivě dále jen „Akce na místě“)  a/nebo účastí na online semináři (dále jen „Online akce“ ) souhlasí s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

Kupující je osobou mající zájem o předmět koupě, kterými jsou pro účely těchto obchodních podmínek elektronicky poskytované audio/video nahrávky (společně i jednotlivě dále jen „Digitální produkty“). Kupující koupí předmětu koupě souhlasí s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

Výše kurzovného u Akcí na místě a Online akcí je tvořena podle zákona o cenách nebo smluvně. Kurzovné je splatné neprodleně, není-li na webovém rozhraní, v emailu či ve faktuře uvedeno jinak. Závazek účastníka uhradit předmětnou cenu je splněn až úplným připsáním celkové identifikovatelné částky na účet poskytovatele. Zjevná chyba v ocenění (způsobená např. špatným zobrazením, překlepem při zadávání apod.) není určující cenou. Pokud účastník za tuto cenu provedl objednávku, je neprodleně požádán poskytovatelem o souhlas s cenou odpovídající. V případě nesouhlasu nebo neprojevení souhlasu do 3 dnů, není brána objednávka za závaznou. 

Výše platby u Digitálních produktů je tvořena podle zákona o cenách nebo smluvně. Platba je splatná neprodleně, není-li na webovém rozhraní, v e-mailu či ve faktuře uvedeno jinak. Závazek kupujícího uhradit předmětnou cenu je splněn až úplným připsáním celkové identifikovatelné částky na účet poskytovatele. Zjevná chyba v ocenění (způsobená např. špatným zobrazením, překlepem při zadávání apod.) není určující cenou. Pokud kupující za tuto cenu provedl objednávku, je neprodleně požádán poskytovatelem o souhlas s cenou odpovídající. V případě nesouhlasu nebo neprojevení souhlasu do 3 dnů, není brána objednávka za závaznou. 

Akce na místě a On-line akce

1. Přihlašování a platba pro AKCE NA MÍSTĚ

Přihláška na Akci na místě se podává skrze online formulář umístěný na našich webových stránkách nebo účastník prostřednictvím e-mailu či telefonicky  potvrdí svůj zájem o účast na Akci. 

Přihlášení na Akci a zaplacení kurzovného probíhá jedním z následujících způsobů:

1.1. Akce na místě s platbou kurzovného v den konání Akce

Vyplněním online přihlášky a jejím odesláním vzniká závazná rezervace místa. Kurzovné se hradí v plné výši v hotovosti  až na místě a v den konání, nejlépe do 20 minut před zahájením Akce.

1.2. Akce na místě s platbou kurzovného v plné výši předem

Vyplněním online přihlášky a jejím odesláním nezávazná 7denní rezervace místa. V případě, že o místo je zájem, rezervace je kratší dle potřeby. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením kurzovného v plné výši na účet. Číslo účtu a variabilní symbol obdrží účastník e-mailem po vyplnění online přihlášky.

1.3. Akce na místě s platbou zálohy předem

Vyplněním online přihlášky a jejím odesláním vzniká nezávazná 7denní rezervace místa. V případě, že o místo je zájem, rezervace je kratší dle potřeby. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením stanovené zálohy kurzovného na náš účet. Číslo účtu a variabilní symbol obdrží účastník e-mailem po vyplnění online přihlášky.

1.4. On-line akce s platbou předem

Vyplněním online přihlášky a jejím odesláním vzniká nezávazná 7denní rezervace místa. V případě, že on-line akce začne v kratší době, než 7 dnů, tato lhůta se krátí. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením stanovené částky kurzovného na náš účet. Číslo účtu a variabilní symbol obdrží účastník e-mailem po vyplnění online přihlášky.

 

2. Storno podmínky pro AKCE NA MÍSTĚ a ON-LINE AKCE

2.1. Akce na místě s kurzovným do 2000 Kč

Odhlásí-li se účastník DŘÍVE než 1 měsíce před začátkem Akce, bude mu zaplacené kurzovné v plné výši přijaté platby vráceno zpět. 

Odhlásí-li se účastník v době KRATŠÍ než 1 měsíc před začátkem (nebo v průběhu či po skončení) Akce na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), je zaplacené kurzovné v plné výši převoditelné na nahradníka nebo on-line verzi, pokud je k dispozici.

Náhradníka zajišťuje sám účastník. Lze se také domluvit na náhradě v jiném termínu pouze za předpokladu, že na akci zůstane volné místo, o které nemá zájem jiný účastník. Informace o volných místech jsou přístupné až těsně před zahájením akce, kde by měla být náhrada uskutečněna (prostor Dračího chrámu je komorní).

 

2.2. Akce na místě s kurzovným nad 2000 Kč 

Odhlásí-li se účastník DŘÍVE než 2 měsíce před začátkem Akce na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti) a zaplatil kurzovné v plné výši, bude mu vráceno zpět 100 % z ceny kurzovného.

Odhlásí-li se účastník v době KRATŠÍ než 2 měsíce před začátkem Akce na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), nárok na vrácení kurzovného v plné výši odpadá.

Kurzovné v plné výši je převoditelné na nahradníka nebo on-line verzi, pokud je k dispozici.

Náhradníka zajišťuje sám účastník. Lze se také domluvit na náhradě v jiném termínu pouze za předpokladu, že na akci zůstane volné místo, o které nemá zájem jiný účastník. Informace o volném místě jsou k dispozici těsně před začátkem náhradního termínu.

2.3. Akce na místě s kurzovným nad 10.000 Kč 

Odhlásí-li se účastník DŘÍVE než 3 měsíce před začátkem Akce na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti) a zaplatil kurzovné v plné výši, bude mu vráceno zpět 100 % z ceny kurzovného.

Odhlásí-li se účastník v době KRATŠÍ než 3 měsíce před začátkem Akce na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), nárok na vrácení kurzovného v plné výši odpadá.

Kurzovné v plné výši je převoditelné na nahradníka nebo on-line verzi, pokud je k dispozici.

Náhradníka zajišťuje sám účastník. Lze se také domluvit na náhradě v jiném termínu pouze za předpokladu, že na akci zůstane volné místo, o které nemá zájem jiný účastník. Informace o volném místě jsou k dispozici těsně před začátkem náhradního termínu.

2.4. Náklady spojené se zrušením Akce:

Poskytovatel nehradí účastníkovi žádné případné náklady spojené se zrušením Akce. Pokud účastník přeruší akci v jejím průběhu (víkendový seminář nebo akce, které jsou delšího trvání, taktéž on-line akce, které trvají déle než jedno setkání), nárok na vrácení kurzovného odpadá. Pokud účastník za sebe najde náhradníka, finanční vyrovnání v případě, že akce je již v průběhu a je zde souhlas ze strany poskytovatele, je osobní záležitostí mezi účastníkem a náhradníkem.

 

Online akce a digitální produkty

3. Přihlašování a platba pro ONLINE AKCE

Přihláška na Online akci se podává skrze online formulář umístěný na našich webových stránkách případně účastník prostřednictvím e-mailu zaslaného na jím zadanou e-mailovou adresu potvrdí, že skutečně projevil zájem o účast na Akci.

 

3.1. Online akce s platbou v plné výši předem

Přihláška je závazně potvrzena zaplacením kurzovného v plné výši na náš účet. Číslo účtu a variabilní symbol obdrží účastník e-mailem po vyplnění online přihlášky.

Přístupové údaje k Online akci jsou zaslány kupujícímu e-mailem do 3 dnů po obdržení platby, nejpozději však před začátkem konání Akce.

 

3.2. Zákaz pořizování záznamu Online akce

Účastník nesmí bez předchozího souhlasu Poskytovatele jakýmkoliv způsobem pořizovat audiovizuální, zvukový či jiný záznam Online akce nebo jinak kopírovat či šířit obsah Akce, údaje o jejích účastnících apod.

 

3.4. Storno podmínky pro ON-LINE AKCE a DIGITÁLNÍ PRODUKT

Po nákupu již hotového on-line kurzu, tzv. digitálního produktu (videokurz, nahrávky…) účastník může do 14 dnů od obdržení přístupových údajů odstoupit od smlouvy a má nárok na vrácení peněz v plné výši.

Při nákupu on-line kurzu na ZOOMU platí stejné podmínky jako pro nákup živého kurzu na místě, není-li v popisu konkrétní on-line akce/kurzu uvedeno jinak (např. možnost odstoupit do x dní po začátku on-line kurzu na zoomu).

 

3.5. Reklamace Online akce z důvodu technických poruch na straně účastníka

Poskytovatel nenese zodpovědnost za závady související s pomalým či poruchovým internetovým připojením či nedostatečným softwarovým nebo hardwarovým vybavením účastníka. V takovém případě nárok na vrácení kurzovného odpadá.

Účastník Online akce obdrží přístup k záznamu Akce do 5 pracovních dnů od jejího konání, což mu umožní zhlédnutí i v případě předchozích technických problémů. Přístup k záznamu je omezen na 2 měsíce, není-li u kurzu uvedeno jinak (většinou je přístup delší).

Přístupové údaje k záznamu Akce jsou určeny pouze pro osobní potřebu účastníka a je zakázáno umožnit k nim přístup třetím osobám.

 

3.6. Náklady spojené se zrušením Online akce:

Poskytovatel nehradí účastníkovi žádné případné náklady spojené se zrušením Online akce, pokud zrušení vzniklo ze strany účastníka.

 

3.7. Déla trvání přístupů a ochrana autorských práv k Digitálnímu produktu

Přístup k audio/video nahrávce je poskytnut skrze webový prohlížeč a kupující jej má k dispozici po dobu 12 měsíců od zaplacení, není-li u konkrétního produktu uvedeno jinak.

Přístupové údaje a odkazy ke stažení jsou určeny pouze pro osobní potřebu kupujícího a je zakázáno umožnit k nim přístup třetím osobám, a to včetně sdílení na sociálních sítích. Pokud by se tak stalo, má poskytovatel právo odstoupit od kupní smlouvy, deaktivovat kupujícímu přístupové údaje a vymáhat ušlý zisk či případnou vzniklou škodu.

Kupující má rovněž povinnost zabránit, aby došlo ke zneužití jeho přístupových údajů třetími osobami.

 

Další ujednání

4. Zdravotní stav a odpovědnost

4.1. Zdravotní stav

Akce není náhražkou lékařské či psychoterapeutické péče. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se před zahájením Akce informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží či léčby. Účastník se dále zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.). Účastník prohlašuje, že neužívá psychofarmaka ani jiné psychoaktivní látky. V případě účasti Akce na místě Účastník prohlašuje, že nemá žádné infekční onemocnění.

4.2. Zákaz drog a omamných látek

Účastník Akce prohlašuje, že bere na vědomí, že je zakázána účast na Akci pod vlivem drog či jiných návykových, omamných či psychoaktivních látek a zavazuje se je neužívat před Akcí i v jejím průběhu.

4.3. Zodpovědnost

Účast na Akci je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za všechny své projevy plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu Akce vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účastník mladší osmnácti (18) let je povinen mít k účasti na Akci předchozí písemný souhlas zákonného zástupce nebo opatrovníka.

Poskytovatel ani lektor či terapeut není jakkoliv zodpovědný za následky, které mohou účastníku či třetím osobám vzniknout při aplikaci poskytnutých rad a doporučení  prezentovaných při Akci či Digitálním produktem.

4.4. Přerušení účasti

Účastník může kdykoliv Akci na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za Akci se nevrací. Právem lektora je ukončit účastníkovu účast na Akci, uzná-li to za vhodné s ohledem zejména na bezpečnost účastníka a/nebo ostatních účastníků Akce

 

5. Zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

5.1. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá podle Zásad zpracování osobních údajů, jež jsou v souladu s platnou legislativou.

5.2.  Účastník bere na vědomí, že poskytování jeho osobních údajů v rozsahu uvedeném v Zásadách zpracování osobních údajů je smluvním požadavkem potřebným pro poskytnutí služby. Jejich poskytnutí je věcí osobní vůle účastníka, ale bez poskytnutí osobních údajů v požadované míře nelze řádně službu poskytnout.

 

Podmínky jsou platné v tomto znění od 1.2.2021