O transformaci sexuální energie

Den před Valentýnem mi volal muž, který chtěl poradit ohledně probuzení sexuální energie jeho ženy. Takové probuzení vypadá lákavě,  ale energie se probudila dost intenzivním způsobem, že způsobila v jejich životě nemalé změny a problémy až tak, že žena skončila chvíli na psychiatrii.
Protože jsem před xxx lety zažila podobný proces, naštěstí bez lékařské intervence, něco z toho, co jsem zatím poznala a naučila se, jsem sepsala nejen pro toho muže, jeho ženu, ale i ty z vás, které  transformace sexuality prostě zajímá. Píšu to jakoby k ženě, ale je to míněno i pro muže. Předpokládám, že „konečným“ cílem je nekonečné vědomí, které nemá již gender.  Říká se tomu posvátná jednota – alchymistická svatba.
Vše na sebe navazuje a věřte,  že tato transformace je hluboký proces. Ten se děje především ve tvém vědomí, které se postupně vtěluje. Můžeš jít touto cestou sama, zde je bezpečné, osvědčené a dnes i docela rychlé (pokud se tomu věnuješ každý den, je to tvůj „životní styl“), jít již nějakou osvědčenou linií, nebo/a můžeš tuto cestu s někým sdílet v partnerském vztahu či samozřejmě obojí. Zde je dobré, abyste vnímali, že vaše směřování je stejné.
Co se mi osvědčilo? Co jsem za ta léta poznala a vidím, že to má opravdu výsledek? Zde je pár tipů a inspirací pro vás…
Rozpouštěj sexuální energii ve svém srdci – toto neznamená jen práci s energií, ale celý komplexní životní proces, který tě totálně promění. Možná by stačila jen pouze tato věta..ale… třeba chceš o tom vědět více….
Odevzdávej a odevzdávej se. A pak zase odevzdávej….
„Radím ti, aby ses odevzdal Učiteli,
a poslouchal ho uvnitř sebe samého.
Pak dovol, aby se tvé tělo podobalo stroji.
Ty ho neovládáš, ono pracuje samo.
Najdi vozataje, jenž sídlí ve tvém SRDCI, 
a vždy budeš v Míru.“  Pravda Je, Šrí H.W.L.Púndža
Nepřivlastnuj si tuto energii – sexuální/životní energie JE nezávislá a svobodná. Tvůj partner ji může cítit (a pokud jste na cestě transformace ke svobodě, tak i bude!) s někým jiným a ty,  pokud jste již propojení ve společném vědomí,  ve stejném okamžiku cítíš to, co cítí on… jen to nebude „tvoje“  – svobodnější budeš, když tuto energii nebudeš vlastnit a srdce budeš mít otevřené.
Probouzej nevinnost, hravost. Nevinnost ti také pomůže očistit mysl od kolektivních a rodových nánosů: při hlubší práci se nevyhneš rodové/kolektivní temnotě . Buď znovu dítětem! Jeho vědomím, nikoliv děckem,  které má strach ze samoty, opuštění,  odmítnutí….a v partnerovi závisle hledá rodiče. Tohle je ovšem proces uzdravování.
Uč se mít průzračnou čistou mysl jako křišťál – po tom všem již napsaném si představ, že to chce fakt dost silný mužský princip vedle tvého ženského. Uvnitř tebe! Tuto práci za tebe tvůj partner neudělá, tím si můžeš být jistá, naopak, leccos vytáhne… jak jsem psala, trans-formace je „životní styl“. Až rozpoznáš tělem účinky každé myšlenky, bude tě to samo vést se učit Být co nejvíce v Tichu, protože zjistíš, že to je mnohem větší Blaženost, než cokoliv jiného.
Buď bdělá a měj v sobě jasnost- překážky, učitelé budou celý čas, staré zvyky jsou košilí železnou….rády se vracejí…
Transformace sexuality je transformací tvých zranění a stínu v dary! Vnímat energii v těle a být orgasmická je jedna věc, ale umět toto sdílet v prázdném, průzračném prostoru je věc jiná. Jde totiž o odevzdání všech rolí a identit, pak společný partnerský prostor se zaplní doslova božstvím.
Nech zmizet jakoukoliv touhu po moci! Nespoutávej a nemanipuluj žádného muže/ženu pomocí svého libida. Je to jen krátkodobá slast a dlouhodobá závislost.
Nepřestávej reflektovat, kde manipuluješ. Nemanipuluj s charismatem, nezneužívej získaných darů. Odevzdávej různé koncepty, představy, domněnky, projekce…. čistota je cenná kvalita, která otevírá další hloubky. Na tomto se zastaví mnoho lidí, mnoho neotantriků, „gate-openers“ a „guruů“. Probuzeni a aktivaci ber jako začátek a ne to, jak by to mělo vypadat.
V momentě, kdy rozpoznáš,  že máš nějakou moc s energií zacházet, uč se nemanipulovat s ní. Nese v sobě mnohem větší moudrost, než jsi schopná si svou myslí představit.
Postav se na vlastní nohy a buď vnitřně nezávislou ženou, to uvolní další kanály pro tok energie. Je to alchymie, kdy jsi ve své jemnosti i odevzdanosti, dovolíš se otevřít muži, ale zároveň máš hranice a jasnost. Integruj v sobě silného muže a silnou ženu, tvé vnitřní neopakovatelné archetypy v jakékoliv podobě. Přijmi své rodiče a fakt, že jsi vznikla z jejich vajíčka a spermie, že jsi jako oni,  ale zároveň poznávej a přijmej  svůj potenciál na nich nezávislé bytosti. Dej si do pořádku emoce s tvou mámou a podívej se na to, jak to bylo v pubertě s tvým tátou. Je úplně v pořádku, pokud tě přitahoval.  Dokonce je to ta lepší varianta! Tuto myšlenku si dovol a nech v sobě působit, koneckonců jsi z jeho spermie/vajíčka stvořená (většinou). Tohle tě hodně otevře, a uvolní nervový systém v hlubší úrovni, aby jsi uměla opravdu přijmout zvoleného muže/ženu a mohla s ním/ ní plně sdílet. Zde je velmi tenká hranice a budeš se dotýkat rodového a kolektivního trauma.
A ne náhodou právě zde přichází čas, kdy může přijít otázka:
Jednoho nebo více partnerů?
Většinou stačí jeden. Zvláště s nároky dnešní doby a energetickou kapacitou – pokud jsi samostatná žena, je dostačující sdílet svou životní energii s jedním partnerem. Celý tento proces je docela náročný na zdrojování a pro ženskou receptivitu sdílení energie s více muži nemusí být úplně přínosné.
Věř tomu, že tvá duše už mnohé zná, zkus neopakovat stále stejné zkušenosti dokola… a očekávat jiný výsledek…
Stáváš se tím, s kým sdílíš život a energii. Nenech se zahltit,  aby jsi se neztratila. Když s někým spíš, vytváříte zcela individuální esenci vaší neopakovatelné cesty, která s každým, logicky, může vypadat jinak. Pokud jsi kočovná duše, můžeš mít mnohem větší rozlet, ale většinou v dlouhodobé polyamorii se může ztratit cenný čas pro vlastní nasměrování, které se pak hodí ve zralém věku. Jak se říká,  v mládí si seřiď své čarodějnické koště, aby později mělo ten správný směr a ty se mohla už jen odevzdat s důvěrou v tu cestu a směr, která je pro tebe výživná a lásky-plná.
Sexualita se často probudí naprosto šíleným procesem (psychospirituální krize). Uč se s touto silnou energií pracovat s laskavostí a úctou k sobě a vůči všem, kterých se to v tvém okolí dotýká. Buď velmi vědomá v tom, kam ji doo-pravdy směřuješ.  Je to cenná síla, která může tvůj život totálně transformovat k Lásce, Kráse, Pravdě,  stejně jako tvůj život může zničit. Pečuj o sebe a buď opatrná, s kým se v této otevřenosti a zranitelnosti stýkáš. Zdrojuj se, uvolňuj nervový systém, zpracovávej ranná zranění jemně krok za krokem. Nezahlcuj se. Důvěřuj a buduj bezpečí. V hluboké emoční transformaci potřebujeme k sobě obnovit rodičovskou péči. Nastav si to v sobě, aby jsi k partnerovi přistoupila celistvěji jako žena k muži a ne dítě k rodiči, ikdyž v této roli krátkodobě lze také zažít docela dost vzrušení.
Pozor na energetické pole, ve kterém se nacházíš.  Touha mít více partnerů nemusí být vůbec tvoje, ale úplně někoho jiného, kdo nemá zpracované zranění. Můžeš také mnohem více přitahovat různé temné energie z tohoto pole, pokud tam není již dostatečná čistota vědomí. Je více než pravděpodobné, že tvoje nezpracované zranění ti úplně stačí.  Nebo ne? Hranice a péče o pole, které tě obklopuje, je tvou vlastní psychohygienou.
Ale…na druhé straně….v přechodných obdobích se to může proměňovat, většinou pro získání nějaké další zkušenosti. Nebo odevzdání různých rigidních konceptů, co by se mělo a co ne (Osho komunity v minulém století). Buď v tomto bdělá a vědomá a zkus se moudře a intuitivně vyvarovat těch zkušeností, kdy hlavním poznáním je „toto fakt nepotřebuji“.  Pokud ti je 20, hurá, zkoumej své limity, rozdávej a sdílej…aby jsi věděla, jak seřídit své koště, ve 40 už zkus zpomalit, aby tě to nesmetlo.
Polyamorie může fungovat trochu jako alkohol. V baru se taky pobavíš,  poznáš lidi… otupí to některé hrany, které mohou vzniknout v monogamii, rozmělníš svou energii… trochu ztratíš kontakt s vnitřními pocity, které mohou být pro tebe v určitém okamžiku zahlcující. Ale z dlouhodobé perspektivy můžeš ztratit kontakt i s těmi pocity, které mohou být pro tvůj seberozvoj důležité. Později, kdyby jsi chtěla dělat vnitřní hlubší práci v klidných vodách tvého těla, můžeš mít problém. Ale i zde jsou výjimky. Alkohol se také může používat jako medicína nebo psychospirituálni nástroj, podobně jako jiné drogy, ke zvednutí vědomí. V určitý moment a za určitých pravidel.
Následuj svůj rytmus a rozpoznávej přirozený cyklus života, zrání procesu, času pro integraci…..nauč se ANO a NE.
Nic není špatně, důležité je, aby jsi neztrácela kontakt se sebou. To se může stát snadno s více muži, ale stejně se to může stát i s jedním partnerem, pokud je energeticky dominantní. Pokud jsi víc „jeho“ než „svoje“, nečekej ani harmonií, ani rovnováhu, ani klid ve tvém životě. Jak „jeho“? Jsi víc myšlenkami u něj než u sebe? Kde jsi se svými myšlenkami a pozorností? Nemanipuluješ skrytě, jak více získat jeho pozornosti nebo jeho přijetí? Nakolik mu projektuješ a nakolik je to opravdu tvoje? Neměníš se k jeho nevědomému obrazu příliš? Partnerství nás vždycky změní, ale cítíš se v tom opravdu dobře? Pro muže výběr ženy není  otázka tolik o jeho proměně,  ale jeho životní cestě a energii jeho tvoření:  Jakým směrem jde? Daří se mu realizovat jeho sny? Co tvoří? Toto je to, co mužský princip zpětně proměňuje.
Je to opravdu tajemná alchymie.
Pokud vstoupíš do vztahu s více muži, je žádoucí být hlavně už ukotvena ve vztahu k sobě s dobrou sebereflexí a mít dost kapacity pro sebe a ostatní. Pokud jsi v sobě dost ukotvena, je ale velmi pravděpodobné,  že prostě jednoduše nebudeš mít potřebu pro polyamorii.
Transformace sexuální energie – posvátná sexualita – je především tvůj vnitřní proces, který se odehrává nejen ve tvé mysli, ve tvém vědomí, ale zahrnuje celé tělo a jeho hluboký vnitřní prostor. Velmi často můžeš potkat muže (mužská energie v jakékoliv podobě), který to v tobě otevře, vyvolá. Může se stát, že se úplně zamiluješ, že budeš mít touhy a chtění, že k tobě přijde celá řada různých, často idealizujících obrazů, ať už o tom muži nebo vzájemném vztahu. Je to přirozený proces, který je součástí zvědomování, uzdravování, odevzdání. Můžeš jít touto cestou sama nebo s partnerem, ale i v partnerství se tato transformace odehrává především v tobě! Až plně přijmeš milovaného muže jako svou součást sebe sama, že on je ty, se vším všudy, přijmeš plnou zodpovědnost za své myšlenky, procesy, vzorce, zranění, dary, stíny…a poznáš, že Blaženost, kterou by ti mohl poskytnout/či přímo poskytuje, partner, včetně orgasmických stavů, jsi si schopná poskytnout sama bez závislosti na něm (to může být dlouhý proces ve vrstvách, který prochází tvým tělem), tak pak se ti otevírá úplně NOVÁ úroveň vztahu nejen k sobě, ale také nová úroveň vztahu žena – muž. Je to krásný proces plný učení a zkoušek, kdy se stává, že se často nevyhneš samotě, právě proto, aby jsi si vyzkoušela na kolik jsi schopná této hluboké samostatnosti v kontaktu se Sebou.  Samota je cenný čas pro integraci a prohlubování zkušeností doteku se Sebou! Tuto samotu je potřeba plně přijmout a využít k hlubšímu zkoumání. Často se zde ukážou věci, které jsou zastřeny v partnerství, a naopak samozřejmě. To je další fáze, kde se spousta, i vědomých, lidí raději zastaví – před hlubokým kontaktem se sebou vnitřně, a svými nejhlubšími strachy. Zde totiž přichází další úroveň zpracování primárních strachů: opuštění, samota a osamocení, odmítnutí, pokud si to člověk dovolí.  Osobně mám zkušenost, že díky samotě jsem také pro svůj vlastní proces měla mnohem více energie, než kdybych ji sdílela v partnerství.  Pro partnerství je potřeba hodně energie, kolik, to často člověk rozpozná, když si tu energii stáhne zpět k sobě. Poznání zkušenosti „umění si stáhnout energii k sobě“ je často terapie šokem Poznání. Často to může být proces, když si tu energii „stáhnete“, tak přijde to, po čem jste vždycky toužili a mohli projektovat do někoho jiného. Má tvůj systém pro tak velké množství energie kapacitu?
Pro další vývoj je důležité rozpoznávat přirozené cykly, kdy nastal čas pro další fázi a „dovolit“ si se ponořit do další úrovně procesu –  s partnerem nebo sama, záleží, co je momentálně o-pravdu potřeba pro Dobro a vnitřní evoluci, tvou a vzájemnou.
Pokud se v tomto procesu dostaneš takto hluboko, je velkou pomocí a Milostí, když už část tvého vědomí je ponořena do Skutečnosti, Pravdy, Podstaty Mysli.
V momentě,  kdy se sexualita integruje do celého života , tedy je zde již v určité úrovni zprocesováno výše uvedené, počet partnerů už je úplně jedno. Tobě bude jedno. Tvůj život se stane orgasmickým,  ať žiješ sama, máš jednoho partnera nebo máš 5 milenců. To tě neovlivní,  protože budeš kontaktu se Zdrojem. Staváš se Zdrojem pro ostatní. Prostě „volíš“ (ONO se to děje již samo) to, co je pro tebe autentické, přirozené, žité v přítomnosti a souladu s Tvou cestou. Je jasné pak,  že v tomto případě sexualita je procesem zrání a svůj plný potenciál objevíš třeba až v době, kdy si mnozí budou myslet, že už jsi za „zenitem“. Jinými slovy se tomu říká vtělená Moudrost, neboť transformovaná sexuální energie otevře brány Poznání, brány plně žitého Života a  sexuality, kterou nebudeš vnímat jako svou, ale konstantní božskou  posvátnou tvůrčí léčivou sílu v každé tvé buňce. Toto tě otevře do plné autenticity tvé vlastní cesty. A toto budeš moci také sdílet v mnoha jiných formách, kdy sexuální kontakt je jednou z možností. Nutno podotknout, že touto Cestou jde stále málo lidí.

…když pohyb se stává naším odevzdáním…