…ženské vědomí…

„…to, co nazýváme šamanismem, je základním ženským vědomím. Tato pravda se odráží ve starém domorodém přísloví, jež praví, že „žena je od přírody šamankou“. Nejstarší šamanské pohřební místo – z doby 28 000 let př.n.l. – bylo nalezeno v České republice. Šamanka v něm byla pohřbena se všemi svými obřadními předměty a pomalovaná menstruačním rudým okrem, jenž byl pro šamanku typický. Šamani často napodobovali ženské obřady, například menstruaci, a byli známí tím, že nosili ženské šaty. Slovo šaman znamená „ta/ten, která/ý ví“ nebo „ta, která plyne s Měsícem“. Původ šamanismu má kořeny v prehistorickém náboženství lůna, které symbolizuje cestu ke znovunabytí ženské snové dimenze vědomí lůna. Starší ženy v menopauze, menstruující, těhotné a sexuálně probuzené ženy byly prvními šamankami a zasvětitelkami, jejichž lůna byla duchovní bránou mezi světy.“ z knihy Probouzení lůna, Seren Bertrandova a Azra Bertrand

Cyklus ženského šamanismu bude zahájen na jaře 2022. Více informací na webu brzy.

…zpět do svého těla…

Ženská cesta šamanismu je vlastně o procesu odevzdávání se a tento proces se odehrává uvnitř těla.

Šamanismus jako takový, ten, o kterém jsem měla původně představu, mě nikdy moc nelákal. Vždycky jsem ho osobně považovala za něco pro mě vzdáleného, spíše někde u domorodých obyvatel v divoké přírodě hor … dokud toto vědomí nepřišlo ke mně a přímo do mého těla. Nebo jinak… z mého těla. A takhle vnímám „ženský šamanismus“.  Ono je to nakonec jedno, ženský nebo mužský… Ale na počátku této cesty jsou tzv. ženské linie, které byly vždy vyučovány a následovány ženami, neboť se zde pracovalo s lůnem a životní či sexuální energií, vnitřním Érotem. Je to cesta, kdy duch matky Země, přírody a jejich Bytostí, zvířat, rostlin… je námi prostoupen, vede nás a učí a toto je v prvé řadě vnímáno tělem. Mysl (hlava) následuje – spíše však pozoruje, a snaží se buď moc nepřekážet nebo přímo spolu-tvoří prostor. Prostupujeme (jsme prostoupeni) vrstvami vědomí ještě za něco, co je za tím, než co se odehrává přímo před našima očima.

Žena si tyto cesty nevybírá. Cesta si vybere ji. Žena je otevřená a přijímající a ukotvená ve svém těle. A je to hlavně o poznání v těle, které jen těžko lze přehlédnout či odmítnout. A každá žena, ve které převládá ženský princip, právě tuto cestu zná.

…hluboké vnitřní setkání a transformace…

Před několika lety ke mně takto přišlo delfíní a hadí vědomí. V mém těle se odehrávala neskutečně silná transformace se ztělesněnými obrazy těchto dvou energií, mé tkáně do hloubek se pohybovaly a měnily mé myšlení. Byl to vlastně „masakr“ toho, co jsem do té doby znala. Můj život se převrátil naruby a já jsem jen těžce vysvětlovala cokoliv svým nejbližším ve smyslu, že v sobě cítím hada či delfína a ten dělá tohle a tohle… a že něco se mění, nevím co, ale cítím, že je potřeba změna… tak tento začátek byl docela bláznivý, než se to ukotvilo a prošlo vlastní transformací a než jsem porozuměla více celému procesu.

Třetím zvířecím duchem, které si  mě povolalo ve snech, v mých tkáních a hlubokém vědomí těla, je včela. Stává se mi odpovědí na mnoho mých otázek, doplněním mého procesu, který otevřel pronikající had a fluidní delfín. Kromě toho, že jsem si zpětně uvědomila, jak pro mě bylo vždy blahodárné a léčivé včelí bodnutí (vždy až překvapivě, ale toto již věděl Hippokratés), a protože však mému tělu je také blízká praxe fluidního těla, včela nabízí odpovědi na otázky o hluboké ztělesněné transformaci vnitřního nektaru, a dokonalou moudrost živého organismu. V mém těle něco okamžitě zareagovalo… jsem člověk, který potřebuje porozumění tělem a instinktivně si hledá své učitele. A já jen těžko mohu dát do slov mnohovrstevnatost a moudrost včelího vědomí, pokud se začne ztělesňovat. Najednou přesně víte, jak se ten živočich cítí…všechno… ale navíc, něco vevnitř těla velmi silně reaguje a mění. Je to SETKÁNÍ A TRANSFORMACE. A takhle já vnímám ženský šamanismus – usazený hluboko v těle.

…Hadí medicína…

Hadí vědomí je velmi pronikavé. Vzpomínám na počátek mého silného transformačního procesu vnímaného v těle, kdy jsem vevnitř cítila ohromně velkého hada, který tehdy mnou procházel nahoru a dolů a otevíral všechna centra. Z ničeho nic.

Později jsem se učila pracovat s hadím zvukem a to dělám dodnes. Je to nádherná transformační léčivá energie. Hluboká, hadí energie umí velmi silně rozpohybovat vnitřní tkáně. Je potřeba s ní zacházet s úctou, respektem a s vědomím její síly. Co nám mimo jiné přináší hadí medicína?

 • hluboké léčení  – Had je přímo symbolem v medicíně! Je spojen s léčením již od dávných civilizací, ať už symbolem nám lépe známé kundalini nebo tradice evropské (která byla mnohem více potlačena následující kulturou) – hůl Asklépia (had kolem hole – starověký snový šamanismus, kdy had přinášel informace o léčení nemocnému ve snech) či pro nás stále záhadná věštecká praxe Pýthií (energie Pythona). Had je také symbolikou vtěleného vědomí – TĚLO VÍ.
 • dotek se zemí i s ohněm (energie, která zahřívá)
 • sexualita a Éros
 • Šakti
 • transformace
 • jeho energie je velmi pronikavá, je schopen otevřít všechny možné komnaty, i Pandořinu skříňku
 • nevědomí
 • může stát na počátku našeho procesu a už s námi zůstat jako jeden z nejmocnějších ochránců
 • jeho energie je klidná, trpělivá, ale zároveň nekompromisní – ví přesně co a jak a zná svou sílu

…Medicína delfínů…

Medicína delfína ke mně přišla ve stejný čas jako had. Had otevřel mé centra a delfín začal pohybovat vnitřními tkáněmi – takto se mi probudilo mé tekutinové tělo a vědomí. Cítila jsem to! Bylo to velmi sensuální až sexuální, fluidní, hravé, velmi přítomné a ztělesněné. A taková je delfíní medicína.

Delfíní medicína je něžným lékem, proniká však hluboko do tkání. Učí nás hrát si, fluidita rozpouští staré bolesti na úrovni emocí i fyzického těla. Co nám, mimo jiné, může přinést medicína delfína, pokud se ztělesní?

 • hluboké léčení na úrovni emocí
 • tkáně se stávájí fluidní – jako fakt fluidní!
 • Éros – to je v ženském šamanismu jakýsi základ
 • delfíní sexualita je jemná, vodní, hravá
 • jejich medicína je něžná, empatická
 • dotek s vodou a její medicínou
 • rybí vědomí – propojení s obdobím prenatálu a léčením primárních traumat
 • kolébka oceánu
 • zklidnění, ztišení nervové soustavy
 • léčení vnitřního dítěte a hurá moment

…Medicína včely…

Včelí medicína je nejen v tom, co včela svým životem přináší – cokoliv tvoří, je zázrak! Med, včelí vosk, propolis, mateří kašička. Jen málokterý (asi žádný) živočich za celý svůj život vytvoří takovou hojnost, takovou medicínu a výživu, jako včela medonosná. Nejen proto byla již v pradávných kulturách velmi ctěna, nejen pro své „produkty“, ale velkou schopnost transformace, jež probíhala v jejím těle a spolupráce v dokonalém živém organismu včelího úlu.

Ženy ve starých kulturách, které byly spojené se včelami, se jmenovaly Melissy. Je to hodně stará linie (pre-hélenistická) a velmi hluboká a komplexní.

 • Hluboké propojení s Gaiou, přírodou a jejími cykly
 • Posvátná geometrie tvoření a mystika
 • Dokonalá spolupráce a pracovitost
 • Porozumění živého organismu včelího úlu skrze vlastní tkáně se děje přes vnímání hluboké vitality našeho organismu
 • Léčení na mnoha úrovních (apis medicína)
 • Plné vědomí celého těla (hmyz díky své velikosti, koordinaci pohybu vnímá plně své tělo)
 • Hluboká ztělesněná transformace (pyl se promění v nektar, sluneční energie)
 • Proměna sexuální energie ve výživu a lék
 • Ve starých liniích se pracovalo se symbolikou – maskulinní energie (pyl) se transformuje ve nektar ve feminním těle (včela)

Gaia a tělo jako živý organismus…

Ženský šamanismus není o konkrétních energiích zvířat, spíše o principu. Je zde silně přítomná esence odevzdávání a přijímání. Tělo je plně zahrnuto do tohoto procesu v porozumění, že docházíme v pohledu na spiritualitu k novému vnímání a novému úhlu pohledu – velká změna v rámci našeho 26 000 letého zemského cyklu.

Je to návrat k harmonii se Zemí. Jak v nebi, tak na Zemi. Spiritualita získává jiný další rozměr, než bylo posledních x tisíc let učeno.  Tělo v této nové době přestává být upozaděno, neboť výsledkem takového přístupu je třeba i to, že Země je mnohde v žalostném stavu. Na to se těžce hledají slova, ale za popřením těla a potlačením feminní esence nejen v systému (patriarchálním) jako takovém, ale také spirituálním světě, je mnoho bolesti. Duchovno se tak mnohdy stává únikem před touto bolestí a často pokračováním našeho odpojení od Života.

„Intuitivní mysl je posvátným darem. Racionální mysl je věrným služebníkem. Stvořili jsme společnost, která si váží služebníka a zapomněla na dar.“ Albert Einstein

V novém paradigmatu se vrací vše zpět do rovnováhy – země a nebe, žena (intuice – moudrost – Sophia) a muž (logika – Logos – slovo). Intuice je velmi spojená s tělem, tělo VÍ. Znovu přijímáme moc přírody a tělo je součástí živého organismu Gaie a kosmu. Tělo (tedy Země) už není odmítáno. Vnímáme, že návrat feminní síly je naprosto zřetelný a jasný. Tato feminní síla přesahuje význam slova „ženský“. Zahrnuje v sobě již integrovanou (uzdravenou) mužskou esenci.
Ke každému může přijít jiná esence, jiná zvířecí nebo elementární kvalita či hluboké spojení s organismem Gaii. Ale nemine tělo a nemine lůno jako zdroj tvoření a počátku.

Náš pohyb se stává naší modlitbou…