Škola bederních svalů a sebeléčení – v roce 2024

Škola bederních svalů a sebeléčení 2024

Víkendová verze:

18-21. dubna 2024 s pokračováním 24-26. května 2024  (živé setkání je obsazeno, volno je pouze on-line přenos)

nebo

Týdenní verze:

20-22.5.2024 s pokračováním 3-5.6.2024 

v čase: první den 10-17, ostatní dny 9:15-17, poslední den končíme v 16 hod.

plus 2x večerní setkání on-line 

plus 9 audio/video nahrávek 

V Dračím chrámu je možnost jen komorního setkání max 11 lidí, ale je možnost se zůčastnit on-line přenosu – jedná se o sebeprožitkovou praxi, kde on-line přenos není překážkou, naopak pro mnohé lidi může být nejen přínosem, ale dokonce lepší verzí.

Nahrávky budou k dispozici ještě rok po skončení kurzu, případně lze se dohodnout i jinak.

Škola bederních svalů a sebeléčení 

Během kurzu v krásném požehnaném prostoru na Malé Straně projdete hlubokou vnitřní změnou jemným, nezahlcující cestou. Pro rok 2024 jsou vypsány pouze tyto jarní termíny.

Znovu obnovení hluboké důvěry v tělo a jeho léčivé síly. Tělo a emoce. Bederní svaly – svaly duše. Vědomí v kostech. Hlubinná psychosomatika.

Prožitková „škola“ je ponoření se do hlubin svého těla objevování vlastního léčivého potenciálu a hluboké schopnosti projít si svou cestu od zranění k DARU.

..Krok za krokem se budeme nořit do síly našeho těla a především moudrosti tekutinového těla k objevení nejen sebeléčivých přirozených mechanismů…

Na cestě léčení jsem v podstatě už od dětství, jako dítě jsem byla ponořena v různých knihách o medicíně, později jsem pracovala v nemocnici a ještě později jsem pochopila, že musím začít od sebe…. projít si hlubinami svého těla a porozumět jeho zázrakům a přirozenému sebeléčení. A to je to co tady předávám. Sdílenou zkušenost, s vlastním tělem, s příběhem duše, zkušenost hlubokou a léčivou a tím pak především prostor pro Vaše vlastní sebeléčení.  Největším přelomem v sebeléčení bylo pro mě objevení hluboké moudrosti tekutinového těla, to bylo v roce 2013 na semináři s Liz Koch věnovaným bederním svalům. Později jsem toto téma tady v ČR přinesla, rozšířila, prohloubila, založila Školu bederních svalů, která se více a více přirozeně a organicky mění na „školu sebeléčení“, neboť tato „praxe“ (stále hledáme to správné slovo) zdaleka přesahuje nejen bedra, ale také i tělo… 🙂

Když jsem přijela k Liz, celé tělo se mi rozpadalo – celý můj systém se v podstatě rozpadal a s tím vše, co jsem do té doby znala, abych mohla začít znovu a jinak. A tak jsem se z beder přesouvala do kostí, do lůna, do orgánů a léčila… a nejen sebe, ale také předávala nebo spíše spolutvořila prostor pro jiné. A zjistila, jak tato práce je mnohavrstevnatá a my skrze tělo zpracováváme naše nejhlubší témata duše a Života.

Dnes si škola a tato „praxe“ nachází více a více přiznivců, neboť přináší to, po čem naše tělo bytostně touží, začneme-li mu naslouchat.

Tato cesta je vhodná pokud:
Cítíte se v napětí, míváte bolesti, toužíte v sobě „cosi poléčit“. Můžete to být vnímáno v úrovni tělesné, nebo i jiné – vše je propojené.

Chcete jít cestou SEBELÉČENÍ – objevit tuto přirozenou schopnost. Sílu proměnit své zranění v něco, co je darem.

Cítíte nebo tušíte, že v těle je nerovnováha mezi pravou a levou půlkou, stejně jako v životě, prostě něco tady nefunguje. Obecně – něco ve Vašem životě nefunguje a potřebujete změnu.

Chybí nebo se snadno ztrácí důvěra v život a také necítíte hojně DŮVĚRU V TĚLO.

Máte potřebu regenerace, výživy, léčení … prostě obecně nebo je k tomu přímo i důvod (nemoc)

Chcete se propojit s hlubokou moudrostí v sobě a to cestou jemné somatické praxe a objevování

Cítíte touhu v SOBĚ SPOČINOUT

V jemnosti je síla. Pokud toto je vaše cesta, budete mít možnost tuto alchymii plně rozvíjet. Velmi jemná praxe, která se ztělesňuje do tkání a tím také do života – ve stabilní neochvějné síle našeho středu. Tento cyklus je také velmi vhodný, pokud sami pracujete se svými klienty v roli terapeuta, kouče, průvodce, lektora – získáte tak další nástroj pro Vaši práci, kterou můžete dále předávat vlastní formou.

Je vhodná pro všechny zájemce o své tělo s touhou poznat, cítit, vnímat a znovu získat sílu a vnitřní autoritu, která je daná somatickým poznáním. Je také vhodná pro všechny lektory, maséry, terapeuty, kteří chtějí učení bederních svalů sdílet dále se svými klienty tak jak to již mnozí absolventi dělají.

Součástí je certifikát a možnost učení předávat dále.

Mapa v hlubinách těla

Velkým nástrojem  a vnitřní mapou bude, mimo jiné, tekutinové tělo – to je ta část v nás, která má vlastní moudrost a ví přesně co a jak. Ona ví, kde je problém, kde je příčina. To do naší vědomé mysli vůbec nemusí proniknout…. a proto je důležité znovu obnovit DŮVĚRU, protože důvěra s vědomou pozorností a přítomností v těle je katalyzátorem vnitřní léčivé alchymie.

V mapě těla budeme pokračovat v rámci celého kurzu, ale zároveň zde bude dostatečný prostor pro individuální zkoumání, objevování a léčení.

Kurz v sobě bude střídat živá setkání v Praze s on line setkáními buď ve večerní podobě nebo celodenní. Všechny nahrávky z on line jsou k dispozici pro pozdější shlédnutí. Celý rok se budete nořit, léčit, probouzet dotek s vlastní silou.

TÉMATICKÉ OKRUHY:

1. OKRUH – PSOAS FYZICKY A V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ

Objevování, hluboké anatomické souvislosti, zvědomění, oživování

Psoas dolní a horní, krajina pánve a pánevní dno.

Funkce psoatu a jeho propojení s ostatními částmi těla.

Uvolňování, tonizace, prodloužení bederních svalů.

Psoas během každodenního života.

Šťavnatý psoas – jak a proč.

2. OKRUH – POČÁTKY NAŠEHO ŽIVOTA JSOU V HLOUBCE

Jemná pohybová terapie – fluidní pohyby a léčení.

Počátek života a limbický systém a role bederních svalů

Spirála života.

Tělo jako příběh – psoas – autentická síla středu.

My jako páteřní organismus.

Od bio-mechanického vnímání pohybu těla k biologickému (organickému) pohybu

Psoas, emoce a trauma.

3. OKRUH – PSOAS A JEHO OKOLÍ

Psoas a bránice – společný pohyb ve společném dechu

Intimita mezi ledvinami a psoatem

Svaly jsou náš nervový systém!

Nervus vagus – nerv naší socializace a empatie

Zakostění se. Souvislost mezi kostmi a svaly. Práce s kostmi

Psoas a pánev – prostě dvojčátka:)

4. OKRUH – TAO BEDERNÍCH SVALŮ

Psoas – sval duše

Psoas a taoistický přístup – energie ohně a vody (most mezi ledvinami a srdcem).

Psoas – sval orgasmický

Psoas, tekutinové tělo a léčení.

„Buď Vodou“

Propojování a celistvost

Psoas – součást naší cesty životem – svoboda těla a ducha

Co se naučíte?

– Ponoříte se do hlubin svého těla a toto noření budete neustále rozvíjet – získáte jakési „know how“ k uvolnění, výživě a regeneraci nejen svého fyzického těla, ale plně porozumíte mnohovrstevnatosti „našich těl“… JE TO CESTA INSTINKTIVNÍ MOUDROSTI TĚLA

Zkontaktujete se s vlastními léčivými silami v procesu sebe-učení a sebe-léčení – POZORNOST JE KATALYZÁTOR

 Porozumíte symbolice bederních svalů – svalů duše do hloubky a v mnoha rovinách – na vlastní kůži a prožitek

Zakostíte se, uzemníte – budeme hluboce pracovat s kostmi a jejich tématy

Otevřete si portál to jemné síly léčení v krajině tekutin v těle (to je i naše nevědomí, naše emoce)

 Objevíte genialitu v jednoduchosti

Změní se váš pohled na sebe, na život, projdete si léčivým procesem na mnoha úrovních

 Naučíte se pracovat se svou bolestí, pokud ji máte

Vstoupíte do krajiny jemnosti, něžnosti, lásky-plného vztahu k sobě (nejen)

Budeme propojovat v sobě zem a nebe, srdce a ledviny, jin a jang, muže a ženu…. velkým tématem bude léčení bederních svalů – to je onen most v našem těle!

Budeme se zabývat tělem jako procesem i jako “fluidním organismem”, poznávat náš hluboký potenciál, který je v nás ukrytý, a který je součástí našich bederních svalů – nejhlubších svalů v těle.

To, co získáte v rovině uvolňování a regenerace bederních svalů, můžete předávat dále, pokud jste v roli terapeuta, lektora, investice vložená se vám mnohonásobně vrátí na své cestě k hojnosti.

Škola je zaměřena zejména prakticky, kdy necvičíme s tělem, ale prožíváme. Budeme se zabývat unikátními nadčasovými technikami, které pracují velmi hluboko a celistvě – na úrovních těla, mysli, emocí, ducha. Unikátní tím, že samotný přístup je vlastně velmi individualistický k naším skutečným vnitřním potřebám – jedním z principů této “práce” je “sebe-učení”. Škola je tedy spíše aplikačním kurzem, kde velký důraz je kladen na to, aby se vše dalo převést – aplikovat do běžného života.

A samozřejmě NAUČÍTE SE HODNĚ O SVÉM TĚLE, HLUBINNÉ PSYCHOSOMATICE A ZÍSKÁTE NÁSTROJE SEBELÉČENÍ.

Jak to bude probíhat?

Organizace kurzu a cena

Setkáme se ve dvou modulech, kdy v pauze mezi moduly bude večerní setkání na zoomu. To nám umožní během prvního modulu (4 celodenní) jít do hloubky, mezitím je on-line setkání a druhý modul, kde během 3 dnů budeme v hloubce pokračovat a dokončovat. Po ukončení se opět setkáme on-line pro integraci. Termíny setkání na zoomu budou na webu, setkání bude v délce cca 3 hodiny. Záznamy budou k dispozici. K dispozici budou také 9 audio/video nahrávek pro prohlubující se praxi.

ŠKOLA BEDERNÍCH SVALŮ se koná v půvabných prostorech Dračího chrámu. Komorní počet účastníků – max. 11 lidí, což zajišťuje hlubší setkání a milou, domáckou atmosféru. Neváhejte s registrací, kombinace hlubokého učení v tomto prostoru je kouzelná… Více na Galerie | Dračí chrám (dracichram.cz).

Z důvodu omezené kapacity prostoru i časových možností jsem se rozhodla pro on-line přenos, se kterým mám dobrou zkušenost, že opravdu funguje. Cena v tomto případě je nižší a nahrávky budete mít k dispozici rok po skončení kurzu. Případně se lze dohodnout i jinak. Pokud jste přihlášené na živém setkání a případně onemocníte, toto lze použít také jako náhradu. Náhrada na živém kurzu je možná pouze, dovolí-li to kapacita komorního prostoru.

Pokud nebudete mít jinou možnost noclehu v Praze, lze se případně dle aktuálních možností domluvit na přespání v Dračím chrámu v době konání kurzu, nelze nocleh den předem nebo den, kdy kurz končí. Příspěvek na provoz je 300 Kč/noc/osoba.

TERMÍNY:

18-21. dubna 2024 s pokračováním 24-26. května 2024 (živé setkání obsazeno, ale lze se zůčastnit on-line přenosu)

nebo

Týdenní verze:

20-22.5.2024 s pokračováním 3-5.6.2024 

Navíc dostanete 9 podpůrných audionahrávek, které Vás podpoří a prohloubí po celodenním setkání.

CENA:

Základní cena víkendové školy: 13.000 Kč

Cena školy – verze přes pracovní týden: 11.000 Kč

Cena účasti kurzu v on-line prostoru: 8.900 Kč (víkendová verze) nebo 7.900 Kč (týdenní verze).

Součástí on-line přenosu je 2. hodinová individuální konzultace (naživo nebo on-line – dle výběru a společných možností).

Částku si lze rozdělit do 2 splátek, v tomto případě je zde 500 Kč administrativní poplatek navíc.  Z důvodu omezené kapacity a komorního charakteru této hlubinné práce je cena splatná před prvním setkáním. Kurz je prožitkový, transformační a Vaše vnímání projde velmi jemnou, nezahlcující proměnou, která prostupuje všemi vrstvami života.

Školu do dnešního dne absolvovalo přes 200 účastnic a účastníků a mnozí učení úspěšně předávájí dále a pionýrsky se podílejí na rozšiřování jemného nemanipulujícího účinného přístupu k nejhlubším svalům tady v Čechách.

Reference ZDE.

Zde se můžete registrovat na kurz Škola bederních svalů a sebeléčení.

    Nalezneme-li svůj vlastní rytmus, nalézáme vlastní sílu…