Od zranění k Daru 

 9. měsíční Cesta sebeléčení a integrace

Znovu obnovení hluboké důvěry v tělo a jeho léčivé síly. Tělo a emoce. Vědomí v kostech. Svaly duše. Hlubinná psychosomatika.

9. měsíční ponoření se do hlubin svého těla objevování vlastního léčivého potenciálu a hluboké schopnosti projít si svou cestu od zranění k DARU.

Krok za krokem se budeme nořit do síly našeho těla a především moudrosti tekutinového těla k objevení nejen sebeléčivých přirozených mechanismů, ale naše cesta bude OD ZRANĚNÍ K DARU uvnitř v hloubce těla.

Na cestě léčení jsem v podstatě už od dětství, jako dítě jsem byla ponořena v různých knihách o medicíně, později jsem pracovala v nemocnici a ještě později jsem pochopila, že musím začít od sebe…. projít si hlubinami svého těla a porozumět jeho zázrakům a přirozenému sebeléčení. A to je to co tady předávám. Sdílenou zkušenost, s vlastním tělem, s příběhem duše, zkušenost hlubokou a léčivou a tím pak především prostor pro Vaše vlastní sebeléčení.  Největším přelomem v sebeléčení bylo pro mě objevení hluboké moudrosti tekutinového těla, to bylo v roce 2013 na semináři s Liz Koch věnovaným bederním svalům. Později jsem toto téma tady rozšířila, prohloubila, založila Školu bederních svalů, která se mezitím proměňuje na Akademii sebeléčení, neboť tato “praxe” (stále hledáme to správné slovo) zdaleka přesahuje nejen bedra, ale také i tělo… 🙂

Když jsem přijela k Liz, celé tělo se mi rozpadalo – celý můj systém se v podstatě rozpadal a s tím vše, co jsem do té doby znala, abych mohla začít znovu a jinak. A tak jsem se z beder přesouvala do kostí, do lůna, do orgánů a léčila… a nejen sebe, ale také předávala nebo spíše spolutvořila prostor pro jiné. A zjistila, jak tato práce je mnohavrstevnatá a my skrze tělo zpracováváme naše nejhlubší témata duše a Života.

Tato cesta je vhodná pokud:
Cítíte se v napětí, míváte bolesti, toužíte v sobě „cosi poléčit“. Můžete to být vnímáno v úrovni tělesné, nebo i jiné – vše je propojené.

Chcete jít cestou SEBELÉČENÍ – objevit tuto přirozenou schopnost. Sílu proměnit své zranění v něco, co je darem.

Cítíte nebo tušíte, že v těle je nerovnováha mezi pravou a levou půlkou, stejně jako v životě, prostě něco tady nefunguje. Obecně – něco ve Vašem životě nefunguje a potřebujete změnu.

Chybí nebo se snadno ztrácí důvěra v život a také necítíte hojně DŮVĚRU V TĚLO.

Máte potřebu regenerace, výživy, léčení … prostě obecně nebo je k tomu přímo i důvod (nemoc)

Chcete se propojit s hlubokou moudrostí v sobě a to cestou jemné somatické praxe a objevování

Cítíte touhu v SOBĚ SPOČINOUT

V jemnosti je síla. Pokud toto je vaše cesta, budete mít možnost tuto alchymii plně rozvíjet. Velmi jemná praxe, která se ztělesňuje do tkání a tím také do života – ve stabilní neochvějné síle našeho středu.

Co se naučíte?

– Ponoříte se do hlubin svého těla a toto noření budete neustále rozvíjet – získáte jakési „know how“ k uvolnění, výživě a regeneraci nejen svého fyzického těla, ale plně porozumíte mnohovrstevnatosti „našich těl“…

Zkontaktujete se s vlastními léčivými silami v procesu sebe-učení a sebe-léčení

 Porozumíte symbolice bederních svalů – svalů duše do hloubky a v mnoha rovinách – na vlastní kůži a prožitek

Zakostíte se, uzemníte – budeme hluboce pracovat s kostmi a jejich tématy

Otevřete si portál to jemné síly léčení v krajině tekutin v těle (to je i naše nevědomí, naše emoce)

 Objevíte genialitu v jednoduchosti

Změní se váš pohled na sebe, na život, projdete si léčivým procesem na mnoha úrovních

 Naučíte se pracovat se svou bolestí, pokud ji máte

Vstoupíte do krajiny jemnosti, něžnosti, lásky-plného vztahu k sobě (nejen)

Budeme propojovat v sobě zem a nebe, srdce a ledviny, jin a jang, muže a ženu…. velkým tématem bude léčení bederních svalů – to je onen most v našem těle!

A samozřejmě NAUČÍTE SE HODNĚ O SVÉM TĚLE A ZÍSKÁTE NÁSTROJE SEBELÉČENÍ.

Mapa v hlubinách těla

Na kurzu začneme hezky od podlahy – od nohou, chodidel, kolen, kyčlí. A pak budeme krajinou těla pokračovat dále nahoru.  Přesto naše tělo funguje samozřejmě jako celek, ale přitom zároveň každá část našeho těla symbolizuje nějaké téma. Kousek po kousku dlaněmi vnitřního léčitele budeme léčit a integrovat to, co je zraněné a ztracené. Znovu k návratu do důvěry a vnitřní celistvosti.

Velkým nástrojem  a vnitřní mapou bude, mimo jiné, tekutinové tělo – to je ta část v nás, která má vlastní moudrost a ví přesně co a jak. Ona ví, kde je problém, kde je příčina. To do naší vědomé mysli vůbec nemusí proniknout…. a proto je důležité znovu obnovit DŮVĚRU, protože důvěra s vědomou pozorností a přítomností v těle je katalyzátorem vnitřní léčivé alchymie.

V mapě těla budeme pokračovat v rámci celého kurzu, ale zároveň zde bude dostatečný prostor pro individuální zkoumání, objevování a léčení.

Jak to bude probíhat?

TERMÍNY 2021:
úvodní setkání a počátek noření se do sebe v on-line setkání večer o novoluní 12.4.2021 od 18-21 hodin

celodenní on-line výuka pak probíhá v těchto datech:
17.4., 15.5., 12.6., 25.9., 23.10., 27.11. vždy od 10-17 (dva bloky po 3 hodinách) s nahrávkou k dispozici pro pozdější praxi nebo pokud nestihnete.

Integrační večer bude vždy o cca týden později po celodenním setkání. Integrační večer je v čase asi 19:30 – 21:00 na zoomu s nahrávkou.

Navazuje závěrečné setkání v pátek večer 3.12.2021 od 18-21 hodin

V průběhu letních prázdnin bude možnost letního pobytu v krásném přírodním centru.
Možnost být v aktivní podpůrné FB skupině a komunitě lidí.

CENA: 5500 Kč v případě účasti jen on-line programu – 6 celodenních kurzů na zoomu, 8 večerních setkání pro integraci v on-line, materiály, všechny nahrávky k dispozici pro později. Lze se domluvit na 2 splátkách.

NAVÍC Při platbě celé částky najednou do 12.4. získáte jako dar přístup na 21 nahrávek (video a audio) z kurzu Moudrost těla a sebeléčení.

ze všech on-line setkání na zoomu jsou pořizovány nahrávky pro pozdější praxi, opakování, prohlubování

Pro zájemce je součástí tohoto kurzu také živé setkání v srdci šumavské přírody pro hlubinné léčení svalů duše:

Regenerační pobyt s hlubokou vnitřní medicínou pro bedra v termínu 25-29.8.2021 ve Dvoře Svatá Máří na Šumavě

VÍCE INFO A REGISTRACE NA POBYT A LÉČENÍ SVALŮ DUŠE VE SVATÉ MÁŘÍ ZDE

Na léčení ve svaté Máří se lze přihlásit ještě dodatečně, ale je zde omezený počet míst a tento pobyt bude v případě volné kapacity nabízen i jiným zájemcům. Na pobyt ve Svaté Máří se vybírá 1000 Kč záloha, zbytek se platí na místě (včetně ubytování a stravy). V případě nemoci nebo karantény se tato záloha převádí na jiný kurz nebo vrací.

Zde se můžete registrovat na on line Cestu Od zranění k Daru

Nalezneme-li svůj vlastní rytmus, nalézáme vlastní sílu…