Škola bederních svalů – 9. měsíční kurz zrání a integrace

Po několika letech, kdy tady v Čechách představuji nový směr, jak se podívat na nejhlubší svaly v těle, jsem se rozhodla sdílet své znalosti a zkušenosti touto formou – založením prohlubujícího prožitkového studia – Školy bederních svalů. Tato práce si již získala velmi dobré ohlasy a výsledky, je to přístup, který je pro naše tělo velmi výživný a léčivý. Byla bych moc ráda, kdyby se tento přístup podařilo šířit také touto formou, cítím, že nastal čas sdílet ještě více. Navíc, kapacitně sama již nemohu uspokojit rostoucí zájem o toto téma. Budu tak velmi vděčná také i za zájemce z různých měst, kteří se rozhodnou šířit tento způsob léčivého přístupu ve svém okolí.

CHTĚLI BYSTE SE PONOŘIT DO SVÉ NEJVĚTŠÍ HLOUBKY?

A TO JEMNĚ, POMALU, POSTUPNĚ… KROK ZA KROKEM?

MÍT ČAS PRO INTEGRACI?

POSKYTNOUT SVÉMU TĚLU PÉČI, VÝŽIVU, LÉČIT SVÉ EMOCE, PODÍVAT SE DO HLUBIN SVÉ PSYCHÉ?

Pokud ano, pak je možné se po 9 měsíců nořit a léčit své tělo, své emoce, svého ducha. Krok za krokem v jemné nezahlcující cestě, budete mít čas a péči pro integraci prožitků. V 9 celodenních setkáních dostanete hojnou inspiraci, která bude rozvíjena následnou výživnou podporou v on line večerních setkáních a zasílaných videích, která vám poskytnou jemnou péči a podporu pro integraci do života a budou navazovat na naše setkávání a prožívání.

9. MĚSÍČNÍ CESTA INTEGRACE LÉČIVÉ HLOUBKY DO ŽIVOTA

JE TO PRO VÁS? JAK TO CÍTÍTE?

Cítíte se v napětí, míváte bolesti, toužíte v sobě „cosi poléčit“? Čeká nás uvolnění, regenerace, léčení těla v mnoha vrstvách… a to hezky v hloubce…

Cítíte nebo tušíte, že v těle je nerovnováha mezi pravou a levou půlkou, stejně jako v životě, prostě něco tady nefunguje? Čeká nás vědomé vyrovnání ženské a mužské polarity a cesta k celistvosti.

Občas vám chybí radost, spontánnost, přítomnost? Praxe s bederními svaly otevírá léčení vnitřního dítěte a ošetření prenatálních témat zcela intuitivně a spontánně – skrze přirozenou moudrost našeho těla – není to záležitost analyzující mysli.

V něčem jste zaseknutí, máte nedostatek inspirace, cítíte se unaveni, možná ne úplně svobodní, toužíte se rozlétnou, ale jakoby nemáte křídla? Objevíme kreativitu, svobodné vyjádření skrze jemnou somatickou praxi a především ztělesněný prožitek. Voda tvoří život a to vytváří ohromné pole možností, které se nám může začít otevírat….

Víte, že vaše tělo má s sobě hlubokou moudrost a chcete se s ní spojit? Je to čas sebe-léčení a sebe-učení. Čeká vás dotek a splývání s hlubokou moudrostí v těle.

Chcete si odpočinout. Chcete spočinout v sobě! Chcete být jako voda. Chcete klid! Ponoříte se plynutí s proudem…..v jemnosti, pomalosti…V jemnosti je síla.

Pokud toto je vaše cesta, budete mít možnost tuto alchymii plně rozvíjet. Velmi jemná praxe, která se ztělesňuje do tkání a tím také do života – ve stabilní neochvějné síle našeho středu. Rovnováha JIN a JANG.

CO SE NAUČÍTE?

Ponoříte se do hlubin svého těla a toto noření budete neustále rozvíjet – získáte jakési „know how“ k uvolnění, výživě a regeneraci nejen svého středu, ale plně porozumíte mnohovrstevnatosti „našich těl“…

Zkontaktujete se s vlastními léčivými silami v procesu sebe-učení a sebe-léčení

Porozumíte symbolice bederních svalů do hloubky a v mnoha rovinách – na vlastní kůži a prožitek

Objevíte genialitu v jednoduchosti!

Změní se váš pohled na sebe, na život, projdete si léčivým procesem na mnoha úrovních.

Naučíte se pracovat se svou bolestí, pokud ji máte. Vstoupíte do krajiny jemnosti, něžnosti, lásky-plného vztahu k sobě (nejen).

Propojíte v sobě zem a nebe, srdce a ledviny, jin a jang, muže a ženu…. Psoas je onou spojnicí…

A samozřejmě NAUČÍTE SE HODNĚ O LIDSKÉM TĚLE A HLAVNĚ O KRAJINĚ BEDERNÍ

ŠKOLA BEDERNÍCH SVALŮ je hlubinný prožitkový kurz, který umně prokládá setkání naživo s on-line výukou po dobu 9 měsíců, tedy dobu skoro celého školního roku.

DOBA ZRÁNÍ A INTEGRITY DO ŽIVOTA.

Budeme se zabývat tělem jako procesem i jako „fluidním organismem“, poznávat náš hluboký potenciál, který je v nás ukrytý, a který je součástí našich bederních svalů – nejhlubších svalů v těle.

To, co získáte v rovině uvolňování a regenerace bederních svalů, můžete předávat dále, pokud jste v roli terapeuta, lektora, investice vložená se vám mnohonásobně vrátí na své cestě k hojnosti…

Škola je zaměřena zejména prakticky, kdy necvičíme s tělem, ale prožíváme. Budeme se zabývat unikátními nadčasovými technikami, které pracují velmi hluboko a celistvě – na úrovních těla, mysli, emocí, ducha. Unikátní tím, že samotný přístup je vlastně velmi individualistický k naším skutečným vnitřním potřebám – jedním z principů této „práce“ je „sebe-učení“. Škola je tedy spíše aplikačním kurzem, kde velký důraz je kladen na to, aby se vše dalo převést – aplikovat do běžného života.

TÉMATICKÉ OKRUHY:

1. OKRUH – PSOAS FYZICKY A V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ

Objevování, hluboké anatomické souvislosti, zvědomění, oživování

Psoas dolní a horní, krajina pánve a pánevní dno.

Funkce psoatu a jeho propojení s ostatními částmi těla.

Uvolňování, tonizace, prodloužení bederních svalů.

Psoas během každodenního života.

Šťavnatý psoas – jak a proč.

2. OKRUH – POČÁTKY NAŠEHO ŽIVOTA JSOU V HLOUBCE

Jemná pohybová terapie – fluidní pohyby a léčení.

Počátek života a limbický systém a role bederních svalů

Spirála života.

Tělo jako příběh – psoas – autentická síla středu.

My jako páteřní organismus.

Od bio-mechanického vnímání pohybu těla k biologickému (organickému) pohybu

Psoas, emoce a trauma.

3. OKRUH – PSOAS A JEHO OKOLÍ

Psoas a bránice – společný pohyb ve společném dechu

Intimita mezi ledvinami a psoatem

Svaly jsou náš nervový systém!

Nervus vagus – nerv naší socializace a empatie

Zakostění se. Souvislost mezi kostmi a svaly. Práce s kostmi

Psoas a pánev – prostě dvojčátka:)

4. OKRUH – TAO BEDERNÍCH SVALŮ

Psoas – sval duše

Psoas a taoistický přístup – energie ohně a vody (most mezi ledvinami a srdcem).

Psoas – sval orgasmický

Psoas, tekutinové tělo a léčení.

„Buď Vodou“

Propojování a celistvost

Psoas – součást naší cesty životem – svoboda těla a ducha

Přesná časová posloupnost témat bude sdělena mailem a je často pak tvořena na místě energií skupiny. To prostě v organicitě života nevymyslíte:). Předpokládá se, že každé setkání bude mít svůj okruh, které se bude prohlubovat v on-line verzi, okruhy se samozřejmě vzájemně prolínají a doplňují….

TERMÍNY v roce 2021  

ze všech on-line setkání na zoomu jsou pořizovány nahrávky pro pozdější praxi, opakování, prohlubování

úvodní setkání a počátek noření se do sebe on-line setkání večer  o novoluní 12.4.2021 od 18-21 hodin

on-line výuka v sobotu 17.4.2021 od 10-17 hodin (2x 3 hodiny), navazuje integrační večer o cca týden později

on-line výuka v sobotu 15.5.2021 od 10-17 hodin (2x 3 hodiny), navazuje integrační večer o cca týden později

on-line výuka v sobotu 12.6.2021 od 10-17 hodin (2x 3 hodiny), navazuje integrační večer o cca týden později

on-line výuka v sobotu 25.9.2021 od 10-17 hodin (2x 3 hodiny), navazuje integrační večer o cca týden později

on-line výuka v sobotu 23.10.2021 od 10-17 hodin (2x 3 hodiny), navazuje integrační večer o cca týden později

on-line výuka v sobotu 27.11.2021 od 10-17 hodin (2x 3 hodiny)

Navazuje závěrečné setkání v pátek večer 3.12.2021 od 18-21 hodin

Škola zahrnuje také živé setkání v srdci šumavské přírody pro hlubinné léčení svalů duše  

Regenerační pobyt s hlubokou vnitřní medicínou pro bedra v termínu 25-29.8.2021 ve Dvoře Svatá Máří na Šumavě

VÍCE O REGENERAČNÍM POBYTU VE SVATÉ MÁŘÍ ZDE

CENA: 11.000 Kč (6 intenzivních výukových dní on-line plus 8 večerních setkání a 4 dny „naživo“ v přírodním centru na Šumavě, pravidelná on-line setkávání a integrace, podporující komunita, nahrávky praxe k dispozici pro postupnou integraci)

SYMPATICKÁ NABÍDKA!!! VELMI VSTŘÍCNÁ A VELKORYSÁ CENA: 11.000 KČ V PŘÍPADĚ PŘIHLÁŠKY A ÚHRADY DO 9.4.2020. Cena platí včetně programu ve Svaté Máří. Ubytování a vegetariánská strava se platí zvlášť. Později a při splátkách je cena 12.500 Kč.

Cena v případě účasti jen on-line části, bez retreatu Léčení svalů duše ve Svaté Máří na Šumavě, je 6500 Kč.  

 Pro registraci do kurzu, prosím, vyplňte formulář. Děkuji.

Na léčení ve svaté Máří se lze přihlásit ještě dodatečně, ale je zde omezený počet míst a tento pobyt bude v případě volné kapacity nabízen i jiným zájemcům.

Nalezneme-li svůj vlastní rytmus, nalézáme vlastní sílu…